Historie Horních Tošanovic

Horní Tošanovice patří k nejstarším obcím na Těšínsku, ves vznikla asi ve 13.století. První historicky dochované zmínky o obci pocházejí z roku 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupa. V letech 1445 - 1753 vlastnili panství Tlukové z Tošanovic. Na počátku 18.stol.je koupil Jiří František Harasovský z Harasova, jehož rod držel Horní Tošanovice do poloviny 19.stol. V 30.letech 19.stol zde postavil Emanuel Harasovský a jeho syn Karel pozdně empírový zámek, u něhož byl současně založen menší přírodně krajinářský park.

V současné době se objevují poznatky, že území dnešní obce Horní Tošanovice bylo osidlováno již před 4 tisíci lety. Důkazem jsou nalezené keramické zlomky spolu s kamennou industrií z pazourku, rohovce a obsidiánu.

Za zmínku jistě stojí i zdejší vůbec první hrnčířská dílna ve Slezsku. Byla zbudována přibližně v polovině 19.století Jiřím Moráněm, který se zasloužil nejen o založení hrnčířské tradice, ale i o celkový rozvoj Horních Tošanovic. V současnosti vlastní hrnčírnu potomek rodiny Moráňů, ale objekt je ve velice zchátralém stavu a jeho záchrana je již téměř nemožná.

V roce 1931 pak v obci vzniká spolek dobrovolných hasičů od roku 1961 píše svou historii místní Tělovýchovná jednota. 

Vláda totálně selhala. Populismus je cítit z každého kroku. Také takjto hodnotí současnou situaci v rozhovoru pro Deník starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák. Hovoří pak dále nejen o tom, že obec má neuvěřitelný nárůst obyvatel, pyšní se velmi bohatým společenským životem navzdory tomu, že se řadí mezi malé vesnice a zdůrazňuje také mezinárodní spolupráci s obcemi v Polsku, Slovensku, Maďarsku i Srbsku. Čtěte ZDE.

Starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák.Starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Horní Tošanovice v datech

První písemná zmínka: 1305
Počet obyvatel: 642

Významné osobnosti:
Emanuel Harasovský (zemřel 1868), nechal postavit zámek

Zajímavosti:

Horní Tošanovice patří k nejstarším obcím na Těšínsku, ves vznikla asi ve 13. století. První historicky dochované zmínky o obci pocházejí z roku 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupa. V letech 1445 – 1753 vlastnili panství Tlukové z Tošanovic. Na počátku 18. století je koupil Jiří František Harasovský z Harasova, jehož rod držel Horní Tošanovice do poloviny 19. století. 

Více než dvacet let provozuje Mojmír Stachovec malý obchod v Horních Tošanovicích. I když hodně lidí si zvyklo nakupovat spíše ve větších supermarketech, stále má věrné zákazníky, kteří nedají dopustit hlavně na domácí potraviny. Jak se oblíbenému a tradičnímu obchodu daří v obci dnes a další čtěte ZDE.

Mojmír Stachovec provozuje pultový obchod v Horních Tošanovicích nepřetržitě od roku 2000.Mojmír Stachovec provozuje pultový obchod v Horních Tošanovicích nepřetržitě od roku 2000.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Tip na výlet

Pozdně empírový zámek nechal postavit ve 30.letech 19. století Emanuel Harasovský a jeho syn Karel. Je to jednoduchá jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, která vyniká hodnotnou původní štukovanou výzdobou a zajímavým vnitřním členěním s velkou schodištní síní uprostřed. Průčelní fasáda o sedmi okenních osách má uprostřed tříosý rizalit. Celá je členěna pilastry, které nahoře končí v bohatě profilované podstřešní římse, nad níž se zvedá mansardová střecha. Okna jsou zasazena v jednoduchých štukových šambránách. Obdobně je tomu u zahradního průčelí. (zdroj: hornitosanovice.cz)