Nejbližší program:
neděle 26. dubna: slet čarodějnic
pátek 1. května: divadlo historie v pohybu Exulis
pátek 8. května: prezentace žáků frýdecko-místecké střední odborné školy
víkend 16. a 17. května: Zpátky na hradě
sobota 23. května: Hukvaldský brnkot
sobota 30. května: sokolnické ukázky

„Nové je divadlo historie v pohybu Exulis, dále Komedianti na káře, Divadlo bez střechy," vylíčil kastelán Miroslav Holiš.

Tradičně první akcí v roce je na hukvaldském hradě slet čarodějnic, letos připadá na neděli 26. dubna. Avšak pestrý program je pak pro návštěvníky připraven prakticky každý víkend až do konce prázdnin.

Ceny vstupného zůstávají stejné jako v minulých letech. Dospělí zaplatí 70 korun, studenti, důchodci a mládež od 15 do 18 let padesát korun. Děti od tří do patnácti let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P se na hrad dostanou za dvacetikorunu. Na hradní akce se vstupné nezvyšuje. Otevírací doba je v dubnu od 9 do 16 hodin, v květnu od 9 do 18 hodin (vždy denně mimo pondělí).

Historie hukvaldského hradu

První zmínky o hukvaldském hradu pocházejí z roku 1285, jeho počátky sahají asi do poloviny 13. století. Za zakladatele Hukvald jsou považována německá hrabata z Hückeswagenu.
První z nich, rytíř Arnold z Hückeswagenu, přišel do českých zemí na pozvání českého krále Přemysla Otakara I., aby zde zprostředkoval sňatek Přemyslovy dcery Anežky s anglickým králem Jindřichem III. K sňatku nakonec sice nedošlo, ovšem Arnold už v diplomatických službách českého panovníka zůstal a dostal od něj území na severovýchodě Moravy. A právě zde patrně až někdo z Arnoldových potomků založil někdy po roce 1250 hrad Hukvaldy.
Zdroj: janackovyhukvaldy.cz