Podle místopředsedy Moravského ornitologického spolku (MOS) Jiřího Šafránka souvisí velká koncentrace rackovitých ptáků v místech poblíž bývalé štěrkopískovny ve Vrbici právě s nedalekou skládkou komunálního odpadu v Ostravě-Hrušově.

Pro ornitology a pozorovatele ptáků se stává toto místo zajímavé až s nástupem zimy.

„Zhruba od poloviny listopadu se zde totiž objevuje velké množství racků ze severní Evropy,“ uvedl Jiří Šafránek.

„Ti se na skládce živí zbytky potravin. Pak se letí napít, vykoupat a odpočinout na hladinu nebo na led vrbické štěrkovny. Pokud je štěrkovna delší dobu zcela zamrzlá, pak ke koupeli a pití využívají řeku Odru, která protéká nedaleko od skládky,“ vysvětlil Jiří Šafránek.

Podle něj jsou zde každým rokem k vidění stovky až dva tisíce racků bouřních a stovky až tisíce racků bělohlavých. Mezi nimi se objevují rackové stříbřití, rackové žlutonozí, rackové středomořští a občas i u nás nejvzácnější rackové mořští či racek tříprstý.

Přítomnost stovek až tisíců racků přitahuje podle ornitologa i další druhy ptáků, například dravce. „Především sokoly stěhovavé a orly mořské. Tyto dravce by zde na okraji průmyslové aglomerace málokdo čekal,“ poznamenal Jiří Šafránek s tím, že některé vzácnější druhy ptáků lze pozorovat i u řeky Ostravice v Ostravě-Přívozu.

Největší raritou posledních dní je pozorování racka mořského na štěrkovně Vrbice. „Pozorovali ho tam místní ornitologové v hejnu asi tří tisíc kusů racků bělohlavých, středomořských, bouřních a chechtavých,“ dodal ornitolog.

Pozorovatelé ptáků touto činností přispívají k získávání nových vědeckých poznatků. Díky odečtům kroužků se například podařilo zjistit, že u nás zimují rackové bělohlaví nejen z Polska, ale i z hnízdiště v Rusku, které je od Ostravy vzdáleno přes dva tisíce kilometrů.