„V kontrolovaném období v roce 2015 uvedla hutnická firma na trh a do oběhu v Česku téměř tři tisíce tun obalů. Zákon jí ukládá, stejně jako všem subjektům uvádějícím na náš trh balené zboží, aby u určitého množství z těchto obalů zajistila jejich další využití či recyklaci. Úroveň danou zákonem však společnost AMO nesplnila. Oproti konkurenci tak výrazně ušetřila náklady spojené se splněním této povinnosti,“ vysvětlil Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Kunčická huť se proti pokutě odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.

Mluvčí AMO Barbora Černá uvedla, že huť podá proti tomuto rozhodnutí správní žalobu.

„ČIŽP nebere v potaz skutečnost, že veškeré kovové obaly jsou systémem sběren a výkupen šrotu zpětně zpracovávány a vyrábějí se z nich nové ocelové výrobky. Tvrzení, že zpětně nevyužíváme obaly, je proto naprosto liché. Huť je trestána za skutečnost, že se nezapojila do monopolistického systému EKO-KOM, který je založen na povinných poplatcích této organizaci, ale který reálně nezajistí vyšší využitelnost obalů produkovaných naší hutí,“ dodala Barbora Černá.