Iniciativa ředitele malotřídky z Brantic Adama Šimůnka si rychle získala podporu malotřídek po celé republice. Díky iniciativě z Brantic dnes už malotřídky vystupují vůči ministerstvům společně a sebevědomě. Jejich hlas je na ministerstvech slyšet.

Iniciativu podporuje Asociace ředitelů základních škol, Pedagogická komora i někteří poslanci a senátoři.

„V České republice tvoří malotřídní školy 38 % všech základních škol a myslím, že je nejvyšší čas, abychom se spojili a bylo nás slyšet. Malá lodička se otočí rychleji než obří výletní loď. Stejně tomu je i u nás. Jsme schopni rychle reagovat na nové trendy," vysvětlil Adam Šimůnek specifika malotřídek.

Testování a návrat žáků

Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí vlády je prozatím plošný návrat dětí do škol odložen, přišla iniciativa #dejmemalotridkamzelenou se svým vlastním návrhem řešení.

„Navrhujeme, aby vláda využila organizační flexibility málotřídních škol a použila je jako pilotní projekt neinvazivního testování žáků (napříklkad kloktací testy). Chceme tedy do málotřídek vrátit všechny žáky a umožnit neinvazivní testování při vstupu do školy,“ uvádí výzva, jejímž cílem je návrat všech žáků do malotřídních škol.

Samozřejmě za dodržení všech stanovených hygienických opatření jako jsou roušky, homogenita tříd, dezinfekce, měření teploty a pravidelné testování žáků.

Proč to chceme změnit

„Připomínáme, že současná pravidla pro nás neefektivní. Malotřídní školy se vyznačují nízkým počtem žáků. Někdy to znamená 16 žáků na školu. Jedná se o vesnické prostředí. Mnoho žáků má sourozence ve školce, nebo v 1. a 2. třídě. Reálně tedy za současných opatření šíření viru výrazně nezabráníme a dětem se nedostává kvalitního vzdělání. Právě to chceme změnit. Udržet homogenitu tříd a dodržovat zpřísněné hygienické podmínky pro nás není problém. Při tak malém počtu to lze uhlídat. Nabízíme tímto státu pomocnou ruku a možnost návratu k prezenční formě vzdělání. Pokud bude projekt úspěšný, můžeme jej aplikovat i na vyšších stupních,“ zdůvodňuje své návrhy iniciativa malotřídek, které se propojily prostřednictvím webu www.malotridky.org.