Zaujaté pohledy a bedlivé naslouchání lektorce. Plnění úkolů na dotykovém tabletu. Zvídavé dotazy, smích. Školáci, kteří začínají chodit na výuku do malého Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, si interaktivní výuku užívají.

„Je to tady strašně zajímavé, dívali jsme se na vychytané animace nanotechnologií. Výuka je živá, určitě je to lepší než klasické probírání učiva ve škole," hodnotil výuku v budově bývalé VI. energetické ústředny čtrnáctiletý Hoang Phuong ze ZŠ Horymírova v Ostravě-Zábřehu.

Do Dolní oblasti Vítkovic nyní začínají chodit školáci z celého kraje na výuku vedenou zábavnou interaktivní formou.

„Nanotechnologie mají budoucnost, docela se o tyto věci zajímám, tak jsem rád, že jsem se tady dozvěděl i něco nového. Bavilo mě, že jsme se tyto věci probírali pomocí moderní techniky, je to hned zábavnější," doplnil Jan Talavášek, další z žáků zmiňované školy, kteří se v pátek dopoledne zúčastnili pilotních výukových kurzů v malém Světě techniky.

Podle lektorky Andrey Chromíkové je cílem výuky, aby se děti z našeho kraje dozvěděly zajímavosti o nejnovějších vědních disciplínách živou a zábavnou formou. Zájem škol, které se už začaly hlásit do rezervačního systému, je prý velký.

Do Dolní oblasti Vítkovic nyní začínají chodit školáci z celého kraje na výuku vedenou zábavnou interaktivní formou.

„Učebny malého Světa techniky jsou po vysoké peci a bývalém plynojemu dalším z objektů s novou budoucností. A to nanejvýš zajímavou, protože některé kreativní hry pro výuku a popularizaci přírodních věd a technických oborů začínáme využívat jako první na světě," vysvětlil ředitel Světa techniky Jakub Švrček.

Kromě výuky nabídne brzy VI. energetická ústředna také různé technické exponáty, které si návštěvníci budou moci osahat a vyzkoušet. Mezi dvěma obřími dmychadly, které jsou stálou součástí ústředny, se tak objeví stíhačka, nejrůznější automobily, lokomotiva a další stroje, které půjde různým způsobem rozhýbat. Součástí Dolní oblasti Vítkovic má být navíc i takzvaný Velký svět techniky, který se letos začal stavět podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

Do Dolní oblasti Vítkovic nyní začínají chodit školáci z celého kraje na výuku vedenou zábavnou interaktivní formou.
Více snímků v najdete přiložené fotogalerii.