BRANKY
První písemná zmínka: 1270
Počet obyvatel: 1004
Zajímavosti o obci: Název obce je patrně odvozen od osobního jména a znamená "ves Brankova". Obec leží v údolí potoka Loučky pět kilometrů západně od Valašského Meziříčí. Nejvyšším bodem katastru obce je vrch Petříkovec (532 metrů nad mořem). Branky byly původně zemědělskou obcí, dnes je zde soustředěna výroba kartonáže v místní továrně. Obec žije aktivním společenským životem, na kterém se velkou měrou podílí několik spolků – Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek Branky – Poličná, TJ Sokol Branky, Spolek pro obnovu zámeckého parku, Divadlo v Brankách nebo Český svaz žen. (Zdroj: obecbranky.cz)

ZÁMEK A PARK

Stavbu zámku v Brankách společně se založením přilehlého parku zahájil na počátku 18. století tehdejší držitel braneckého léna rytíř František Erasmus Lockner. V polovině 19. století přibyla dvě boční křídla, později v témže století následovala výrazná přestavba zámku v tehdy módním romantickém historizujícím stylu.

Opravu cesty u motokrosové trati umožní dotace

Vedení obce Branky plánuje opravu cesty kolem místní motokrosové trati. Chce přitom využít možnosti získat dotaci na opravy místních komunikací poškozených při kalamitních těžbách kůrovcových porostů.

„Potřebné podklady a žádost o dotaci jsme zpracovali. V případě získaní dotace bychom cestu v novém asfaltovém povrchu opravili ještě v letošním roce,“ uvedl starosta Branek František Svoboda.

TIP NA VÝLET: Dva zámky i zámecký park centrum obce 
V samotném srdci Branek můžete obdivovat hned tři dominanty: kostel Neposkvrněného Početí P. Marie z 80. let 18. století, dva zámky a rozsáhlý zámecký park. Starý zámek, dnes nevyužívaný a postupně rekonstruovaný začal na počátku 18. století stavět František E. Lockner z Lockenau. Původně byl postaven na obdélníkovém půdoryse jako patrová budova s mansardovou střechou. Mezi nejvýznamnější držitele patřil například prezident zemské vlády v Opavě Heřman Pillersdorf z Pillersdorfa nebo advokát a manžel dcery baronů Pillersdorfových JUDr. Hans Huber, který také založil přilehlý přírodní park v anglickém slohu. Nový zámek je v některých pramenech mylně uváděn jako „Starý zámek“. Podle historických zdrojů budova původně sloužila jako sýpka. Objekt byl několikrát přestavován, dnešní podobu získal až na začátku 90. let 20. století. Dnes je tu sídlo Obecního úřadu, pobočka České pošty, ordinace praktického lékaře a kadeřnictví. 

CYKLOSTEZKA

Projektová příprava a výkupy pozemků probíhaly od roku 2011. V srpnu roku 2019 se začalo stavět, vloni na konci května už na novou cyklostezku mezi Brankami a Poličnou vyrazili první cyklisté.Nově vybudovaný úsek stezky vedoucí podél železniční tratě měří 700 metrů a zasahuje rovným dílem do katastrů obou jmenovaných vesnic. Je pokrytý asfaltovým kobercem s oddělenými jízdními pruhy pro každý směr.

Na akcích si načepují do nových kelímků

Obec Branky společně se sousedními obcemi v mikroregionu uspěla s žádostí o dotaci na pořízení plastových kelímků na vícenásobné použití včetně myčky k jejich následnému čištění.

„Teď jen, aby se mohly konat nějaké kulturní nebo sportovní akce, kde bude možné nové vybavení vyzkoušet,“ přeje si starosta Branek František Svoboda. Kdy tomu tak bude, je však podle starosty nesnadné předvídat.

U Kříže přejdou cestu bezpečně, pomůže nová zebra

V lokalitě U Kříže v Brankách přibude nový přechod pro chodce. Vedení obce už možnost jeho zřízení konzultovala s Policií České republiky i zástupci správy silnic Zlínského kraje.

„Rozhledové poměry v tomto místě odpovídají požadavkům pro bezpečnost chodců, bude třeba stavebně upravit šířku chodníků, zúžit komunikaci a doplnit osvětlení,“ přiblížil starosta Branek František Svoboda. Potřebné úpravy už dostal ke zpracování projektant.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Kvůli koronaviru nemohli vloni lidé v Brankách oslavit 700. výročí založení své obce, svou činnost musely utlumit i místní spolky. Na rozvoj obce ale naštěstí epidemie až takový dopad neměla. Podařilo se mimo jiné dokončit cyklostezku do sousední Poličné, v parku vzniklo nové dětské hřiště, vydařil se i projekt zaměřený na zadržení vody v krajině, jak v rozhovoru pro Deník řekl starosta Branek František Svoboda.

700 LET OBCE

Oslavu sedmi set let obce už dvakrát zhatil covid, prozatím vyjde alespoň kniha

Osada Branky byla poprvé jmenována v roce 1270. Toho roku udělil olomoucký biskup Bruno ze Schaumburgu tuto „novou ves“ Kateřině, vdově po svém služebníku Albertovi Stangemu za jeho někdejší věrné služby. V loňském roce od této první písemné zmínky uplynulo 700 let. Na plánované obecní oslavy významného výročí však kvůli platným opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru nedošlo.

„Měli jsme v plánu uspořádat velkou akci. Bohužel z ní sešlo,“ potvrdil starosta Branek František Svoboda.A slavit se nebude ani letos, byť už se s akcí pro veřejnost počítalo na třetí červnový týden. Po konzultaci s pracovníky hygieny a s ohledem na stále přetrvávající omezující opatření týkající se pořádání veřejných akcí však vedení Branek zrušilo i tento termín.

„Ještě to o rok posuneme. To už budou všichni proočkovaní či promoření, už bude dobře. Jsem optimista,“ říká starosta Svoboda.

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ PŘIPOMENE NOVÁ KNIHA

Úplně bez připomínky však sedmisté výročí první zmínky o Brankách nezůstane. Ještě v letošním roce vyjde kniha, která historii obce přiblíží. Aktuálně probíhají poslední textové korektury, ladí se grafické zpracování a připravuje tisk.

„Nic takového, co by nějakým způsobem mapovalo historii obce, dosud o Brankách nikdy nevyšlo,“ upozorňuje František Svoboda.I tato publikace měla původně zamířit ke čtenářům už v minulém roce, nakonec se ale tisk pozdržel.

„Svým způsobem to však bylo dobře, protože se podařilo dohledat a získat další materiály, které osobně považuji za velmi důležité a byla by škoda, pokud by se do knihy nedostaly,“ míní František Svoboda.

Mezi tyto „dodatečné“ materiály patří například unikátní více než sto let staré fotografie, na nichž je zachycen tehdejší majitel braneckého zámku, přerovský továrník Jan Weigel vlastnící ve své době jednu z největších továren na výrobu kočárů v Rakousku-Uhersku. 

Významné osobnosti obce:
Jiří Křižan (1941 – 2010), scenárista, dramaturg, poradce bývalého prezidenta V. Havla. Podle jeho scénáře se v roce 1990 v Brankách natáčel film Tichá bolest.
Antonín Kašík (1876 - 1915), filolog a germanista, působil jako středoškolský učitel v Praze.

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Deník na návštěvěZdroj: Deník