„Jedná se o dlouhodobě nevyužitou stavbu, která hyzdí samé centrum obce a je potenciálním místem pro rizikové chování. Je sice jakž takž zabezpečená mřížemi, ale výplně jsou nefunkční, takže hodit dovnitř cokoli není problém. Navíc je stále napojená na rozvod elektřiny," řekla místostarostka Janovic Gabriela Milotová, která po vlastníkovi pátrá od června minulého roku.

Problém je, že stavba není zanesená v katastru nemovitostí, známý je pouze vlastník parcely. Ten podle Milotové prohlásil, že dal souhlas se stavbou, ale vlastníkem není.

Poptáváním po občanech místostarostka zjistila, kdo byl poslední provozovatel a vlastník, který „budku" nabyl v roce 2006.

„Aby toho nebylo málo, aktuálně je v insolvenci, což by nám paradoxně pomohlo, kdybychom našli pochopení u insolvenčního správce, což se ovšem nestalo. Když jsem ho kontaktovala, řekl mi, že je to stavba bez hodnoty, z hlediska insolvence to pro něj žádný význam, a že dlužníkovi klidně dá souhlas, ať si s tím dělá, co chce," řekla Gabriela Milotová s tím, že nepomohl ani stavební úřad. Úředníci vyhodnotili, že stavba neohrožuje osoby nebo majetek, a estetické hledisko není důvodem pro nařízení odstranění budky.

„No a do toho ten vlastník, co jsem ho do té doby měla za vlastníka, začal tvrdit, že objekt vůbec není jeho, že ho prodal někdy v roce 2008, ale neví komu a doklady k tomu už nemá," popsala další komplikaci místostarostka, která vedení obce navrhla řešení pokusí se shromáždit podklady k tomu, že se jedná o opuštěný objekt, a to minimálně od roku 2008.

Podle Milotové pak chtějí postupovat podle čtvrtého odstavce paragrafu 134 starého občanského zákoníku, kdy podobné věci připadaly do vlastnictví obce. Nyní tedy v obci chtějí vyvinout „přiměřené úsilí" o nalezení vlastníka vyvěšením na úřední desku nebo třeba s pomocí inzerce.

„Pokusím se ještě získat písemné prohlášení toho posledního vlastníka, že neuplatňuje vlastnické právo. Tyto všechny podklady pak budou předloženy zastupitelstvu ke schválení, že obec stavbu nabyla jako opuštěnou," dodala místostarostka Janovic. (rym)