V pondělí v 7 hodin ráno bylo v Karviné naměřeno 190 mikrogramů, v ostravských Radvanicích 225 mikrogramů prachu. Jedná se o prachové částice velikosti zrna 10 mikrometru (PM10) vyhodnocované v hodinových intervalech a v množství jednoho kubického metru vzduchu.

V 9 hodin se prašnost zvýšila i v Havířově, kde naměřili 183 mikrogramů. 

V průběhu dne se prašnost mírně snížila, večer a v noci však opět vystoupala nad 100 mikrogramů. 

V Karviné bylo v úterý ráno naměřeno 184 mikrogramů, v Rychvaldě a Radvanicích bezmála 200. K této hranici se před polednem přiblížil i Český Těšín. V průběhu dne se prašnost zvýšila i v Třinci, kde před polednem naměřili 240 mikrogramů. 

Pro PM10 je stanoven limit 50 mikrogramů ve 24hodinovém průměru. Tento průměr byl v 9 hodin nejvyšší v Karviné, kde činil 103,4 mikrogramu.

V Ostravě-Přívoze v pondělí i úterý několikrát překročily limit koncentrace oxidu siřičitého (SO2) Zamoření zřejmě souvisí s tamními ropnými lagunami. 

Aktuální informace o znečištění ovzduší

Špatné rozptylové podmínky panují v na Ostravsku už od víkendu. Podle předpovědi meteorologů by se situace měla zlepšit až v úterý. Na pondělí předpovídají během dne inverzní oblačnost a mírně nepříznivými rozptylovými podmínkami. Rychlost větru by neměla překročit 4 metry za sekundu. V noci to bude téměř bezvětří, což by s sebou mohlo nést opětovný nárůst škodlivin v ovzduší.  V úterý by se rychlost větru snad měla zvýšit až na 6 metrů za sekundu.

Jak vysoká může být prašnost?
V době nejtěžších inverzí se hodnoty prašnosti nejčastěji pohybují kolem 400 mikrogramů, zaznamenáno však bylo i 800 mikrogramů a na polské straně i více než 1000 mikrogramů.

Varování obyvatelstva
Stupně varování obyvatelstva před znečištěným ovzduším - Upozornění na smogovou situaci a Regulace - se vyhlašují a odvolávají při splnění stanovených podmínek. V případě prachu je to 50 mikrogramů v metru krychlovém. 

Podmínky pro vyhlášení Smogové situace:
Informativní prahová hodnota pro částice PM10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin. Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí
lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 100 μg.m-3, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během
následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.

Podmínky pro vyhlášení regulace:
Regulační prahová hodnota pro částice PM10 hodnotě jejich koncentrace o velikosti 150 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin. Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích
lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m-3, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu. 

Pravidla fungování smogového varovného a regulačního systému

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?
Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.

Ochrana před prachem?
Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.