Podle ředitelky Střediska volného času Ostrčilova (SVČ) Milady Božekové se nabídka kroužků samozřejmě vyvíjí a mění podle zálib dětí a také toho, jak rychle se projevuje pokrok v různých oblastech.

„Letos tak například premiérově otevíráme kurz 3D tisk, modelování s programováním. Dětem nabízíme například i základy robotiky, výtvarný speciál kreativ, ve kterém si budou moci vytvářet díky speciálním přístrojům například potisky na trička. V kurzu je i rope skipping, což je jednodušeně řečeno skákání přes speciální švihadlo,“ vysvětlila Milada Božeková.

Jak dodala, mezi kroužky, které jsou už dnes prakticky obsazeny, patří plavání, badminton či gymnastika. Obdobné to je i v několika dalších kroužcích.

„Rodiče využili možnost a děti nahlásili do kroužků už v průběhu srpna elektronicky. Ti, kdo nechali zápis na září a dorazí v následujících dnech osobně, mohou děti hlásit do kroužků také. Tam, kde už je kapacita obsazená, nahlásí děti jako náhradníky. A nemusí být bez šance, někteří přihlášení uchazeči třeba kvůli kolizi s rozvrhem či jiným důvodům nakonec svou přihlášku zruší,“ dodala ředitelka SVČ Ostrčilova s tím, že až do obsazení plné kapacity kroužků přijímají děti do kroužků v průběhu celého školního roku.

Naopak lý zájem byl už loni o házenou, letos proto tento kroužek v Č Ostrčilova otevírat nebudou.

Ředitelka SVČ Korunka Jana Secová uvedla, že třeba počítačový kroužek, jak jej dříve vnímali lidé, tedy naučit se pracovat s programem word a zvládat základy práce s internetem, už je opravdu minulostí.

„Počítačová technika jde rychle kupředu, musíme dětem nabídnout věci, které by je mohly zajímat a bavit. V nabídce nechybí třeba ani kroužek malý chemik, kde jsou náplní chemické i fyzikální pokusy. Zajímavou náplň nabízí i kroužky robotiky. Zájem je ale pořád i o pohybově zaměřené aktivity, například taneční či plavání. Tahákem je i ekologická výchova, výtvarná výchova i keramika. Velkou pozornost věnujeme i dalšímu rozvoji Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, což je aktivita, v rámci které se studenti zapojují do společenského dění. Spolupracujeme s ostravským magistrátem i dopravním podnikem a jezdíme i na setkání do Švýcarska, kde si školáci prohlubují i znalosti němčiny a francouzštiny,“ dodala Jana Secová.

SVČ Korunka působí ve dvou budovách v Porubě a jedné v Mariánských Horách, ročně navštěvuje jeho kroužky zhruba 1600 dětí. Také v SVČ Korunka přijmou zájemce o návštěvu kroužků, jejichž kapacita není naplněna, v průběhu celého školního roku.

Oslovená střediska volného času zápisné pro letošní rok nezvyšují. Jejich zástupci uvedli, že snahou je umožnit navštěvovat kroužky i dětem z rodin se slabším sociálním zázemím.

Například za 1,5 hodiny cvičení na trampolíně týdně si účtují za pololetí cenu 1000 korun, za 2 hodiny v kroužku šachů zaplatí rodiče dětí zápisné 1200 korun, za hodinu keramiky pro začátečníky si účtuje SVČ 1100 korun. Už zmíněný kroužek 3D tisk s modelováním vyjde na 2000 korun.