Neschopnost splácet své dluhy, lepení půjčky půjčkou, slepá víra v rádoby kvalitní poskytovatele úvěrů. To je jen stručný výčet, na jehož konci většinou stojí strašák jménem exekuce. Cesta z problémů je pro mnohé nemyslitelná a mnozí lidé si myslí, že jsou na všechno sami. Přitom na mnoha místech působí občanské poradny, které nejen dlužníkům zadarmo pomáhají cennými radami.

Povídat by o tom mohly pracovnice Občanské poradny Nový Jičín, kterou zřizuje Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s. Ty jen v loňském roce odpověděly na 3 tisíce dotazů, z toho oblast občansko-soudního řízení a problematiky zadlužování občanů, kde se řeší právě exekuce, se týkala přes 1200 dotazů.

„Právě tato oblast se řeší v občanské poradně nejčastěji. Každý rok sledujeme vývoj a zpracováváme statistiky, které nám ukazují, že lidé chodí častěji a častěji chtějí řešit právě problematiku exekucí," potvrdila Karolína Veselská z Občanské poradny Nový Jičín.

Jak se lidé do dluhové pasti nejčastěji dostanou?

V občanské poradně o tom mají moc dobrý přehled, neboť u klientů, kterým zpracovávají insolvenční návrhy, zjišťují důvody zadlužení. Bývají různé a většinou je důvodů u jednoho člověka hned několik.

„Může to být například ztráta zaměstnání nebo nevyplacení mezd zaměstnavatelem, pomoc rodině, která se ocitla ve finanční krizi, dluhy z období podnikání nebo z doby mateřské či rodičovské dovolené, závislost na alkoholu či jiných omamných látkách, závislost na hracích automatech, neúměrné zadlužování manžela nebo zdědění dluhů po zesnulém manželovi, dluhy z mladické nerozvážnosti, dlouhodobé zdravotní problémy, ručitelství a tak dále," vyjmenovala sociální pracovnice s tím, že velmi často se stává, že zadlužení lidé si vezmou další půjčku, aby mohli zaplatit tu předchozí, neboť věřitelé na ně vyvíjí velký tlak.

„Tím se bohužel dostávají do začarovaného kruhu a závazky se jen navyšují," poznamenala.

V poslední době se mluví stále častěji o tom, že do výše popsaných problémů se dostávají ve větší míře i senioři. V novojičínské občanské poradně však tento trend nesledují. Loni jich za celý rok z důvodů finančních problémů přišlo pouhých deset.

Jakou pomoc dlužníkům nabízí občanská poradna?

Občanská poradna poskytuje sociálně právní poradenství. „Pokud se lidé ocitnou v tíživé finanční situaci, nabízíme pomocnou ruku a hledáme společně řešení. Posláním občanské poradny je bezplatně podporovat klienty v tom, aby znali svá práva a povinnosti," připomíná Karolína Veselská a na závěr dodává: „Za loňsky rok občanská poradna zpracovala a předala 90 návrhů na oddlužení."

Částka, kterou lidé dluží a je exekučně vymáhána, převyšuje 3 miliardy korun. Důvodů, proč se lidé dostanou do vážných finančních problémů, je celá řad, od ztráty zaměstnání, dlouhodobých zdravotních problémů až po závislosti na omamných látkách.

„U mnoha z nich lze identifikovat jistý bod či body zlomu, kdy se často nečekaná osobní krize stává spouštěčem pro braní nadměrných půjček či pro ztrátu schopnosti dluhy splácet. Lidé také často hovořili o krizi na několika úrovních – v osobní, pracovní a zdravotní sféře zároveň – jako o trvajícím, náročném období, kdy se dluhy ,nabalily‘ jaksi „nenápadně“,“ píšou autorky výzkumu Jak zůstat člověkem v síti dluhů na webu mapaexekuci.cz.

K TÉMATU

Někteří dlužníci mají více exekucí Odry jsou městem, kde je procentuálně nejvyšší počet exekucí na počet obyvatel starších patnácti let. Jen samotné město Odry vydalo za rok 2016 193 exekučních příkazů. Dlužníků je přitom méně, celkem 176, neboť někteří mají dvě, ale i čtyři exekuce.

„Při exekucích nařízených za nezaplacení pokuty za přestupky proti občanskému soužití se daří vymáhání z padesáti procent, nejvíce se vymůže na exekucích za pokuty uložené v souvislosti s dopravou, tedy za alkohol, rychlou jízdu a podobně. Tam činí vymahatelnost až devadesát procent," upřesnila Martina Paprskářová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Odrách.

S tím, že 90 procent úspěšnosti ve vymáhání peněz je také v případě dluhů za nezaplacení služeb spojených s komunálním odpadem. Zhruba 80 procent úspěšnosti má úřad také ve vymáhání dluhů přestupků na železničním přejezdu mezi Mankovicemi a Suchdolem nad Odrou. Martina Paprskářová upozornila, že v případě nezaplacení pokuty nebo poplatku město nemusí zasílat výzvu, ale v Odrách se tak děje.

„Ty lidi si tady zveme a jsme ochotni se domluvit i na splátkovém kalendáři. V případě, že ztratí práci, mohou opět přijít a domluvit se na případném přerušení. Nejhorší je, když nepřebírají poštu," uzavřela Martina Paprskářová.