Miroslav Novák, ČSSD

Mým nejbližším cílem je zařadit silnice v tzv. Slezském kříži do globální sítě TEN T v rámci EU. Silnice se tak stanou evropskými prioritami a bude možné na ně čerpat finance z EU. Věříme, že těmito aktivitami dosáhneme minimálně zahájení výstavby východní části komunikace I/11 směrem na Třinecko. V rámci krajských silnic se zavazujeme v následujících čtyřech letech investovat minimálně dvě miliardy korun do rekonstrukcí. V oblasti veřejné dopravy pak vyhlásíme nové tendry na dopravce, od čehož si slibujeme snížení nákladů.

Pavol Lukša, TOP 09 a Starostové

K našim prioritám patří dostavba tzv. Slezského kříže, tedy dobudování silnice I/11 ve směru východ západ. Je nutné dobudovat také obchvat Frýdku-Místku a připravit další nejdůležitější stavby tohoto typu. Budeme podporovat i příměstskou železniční dopravu a efektivní model regionálních železničních tratí a autobusových linek. Občané a návštěvníci našeho kraje si také zaslouží funkční letiště v Mošnově s důležitými pravidelnými mezinárodními linkami, nákladní dopravou i charterovými lety v období dovolených.

Josef Babka, KSČM

Na dořešení dopravní infrastruktury a obslužnosti se peněz nedostává, a to jak v rozpočtu kraje, tak i ze státních zdrojů. Dlouhodobý problém, který trápí jak východ, tak i západ našeho kraje, je silnice 1/11 jak na Třinec, tak i Opavu. Stát jednoznačně neplní sliby, které občanům tohoto kraje dal. Stejným problémem je postižena Ostrava ve vztahu k prodloužené Rudné. Úsilí a harmonogram kraje v řešení silnic v jeho vlastnictví je popsán v tzv. Bílé knize. Věřím, že nasměrujeme finanční prostředky tam, kde je to nejvíc zapotřebí.

Vít Slováček, KDU-ČSL

Naší prioritou je výstavba rychlostní silnice I/11 Jablunkov Ostrava Opava, obchvatů Karviné, Havířova, Frýdku-Místku. Peněz je dost, jen se nesmí rozmělnit v provizích a úplatcích. Náš kraj dává ročně na jednoho obyvatele 1371 korun do oprav silnic, u jiných krajů je to průměrně 1688 korun. Dlouhodobě jeu nás rovněž podfinancovaná železniční doprava, která by mohla přispět k čistšímu ovzduší.

Liana Janáčková, Nezávislí

Rozestavěné dálnice a silnice první třídy by měly být co nejdříve dokončeny, a to i v případě zapojení soukromých investorů. Podporujeme rychlou výstavbu obchvatů velkých měst a důležitá je také oprava ostravské dálnice D47. Dále jsme pro další rozvoj mošnovského letiště a chceme usilovat o to, aby na rychlostní silnici R56 z Ostravy do Frýdku-Místku nebylo potřeba mít dálniční známku.

Lukáš Černohorský, Piráti

Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, bez diskuse s občany, jichž se to dotýká. Je potřeba počítat s cyklisty a chodci už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit pro cyklisty krizová místa.

Martin Schubert, SPO Zemanovci

Dopravní obslužnost a vybavenost v kraji není na úrovni, jakou bychom si přáli. Určitě nám chybí obchvaty měst, např. ve Frýdku-Místku, a všichni pociťujeme absenci slibované přeložky 1/11. Je důležité si však uvědomit, co je v kompetenci jednotlivých krajů a co není. Ovlivnit například můžeme využití železniční dopravy. Zásadně chceme podpořit vstup soukromých dopravců a podpořit větší využívání nákladní železniční dopravy. Rozhodně nehodláme opakovat chyby, jakou bezesporu byla například stavba mezinárodního letiště.

David Sventek, ODS

Kvalitní silnice a napojení na okolní regiony a páteřní sítě vnímáme jako nezbytnou podmínku rozvoje kraje. Budeme přitom odpovědně vážit každou investici a maximálně využívat evropské prostředky. V adekvátní míře dáme prostor alternativním formám dopravy cyklistům nebo alternativním pohonům. Budeme usilovat o přechod autobusů na CNG, což by přineslo úsporu na ceně za kilometr a snížení vypouštěných zplodin do ovzduší. Také hustá síť regionálních železničních tratí vyžaduje optimalizaci a modernizaci.

Sylva Kováčiková, SNK

Dálnice D1 z jihu na sever Evropy, železniční koridor spojující východ se západem a mezinárodní letiště. To vše je výborná výchozí situace pro vytváření nových pracovních příležitostí. Ale je nutné mít vizi a investovat do nových projektů racionálně. Ne vždy tomu však bylo a je. Politické lobby vítězí nad selským rozumem a zbytečně se utrácí. O korupci nemluvě… Na úkor těchto nešvarů pak nejsou bezpečné silnice druhé a třetí třídy patřící kraji, a to přesto, že zejména občané prostřednictvím svých starostů volají po jejich opravách.

Doprava v Moravskoslezském kraji v řeči čísel

Délka silnic celkem 3428 km, z toho dálnice 54 km, rychlostní silnice 32 km, silnice první třídy 684 km, silnice druhé třídy 803 km a silnice třetí třídy 1888 km.

Počet osobních a dodávkových aut 452 840, nákladních aut 49 412, autobusů 2302 a motocyklů 77 822

Délka železnice 674 km

Mezinárodní letiště v Mošnově je druhé největší v ČR, délka jeho přistávací dráhy je 3,5 km.

(zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz) 

ANKETA: Co si myslíte o dopravě v Moravskoslezském kraji?

Petr Dyrčík, 42 let, Milíkov:

S dopravou v kraji jsem hodně nespokojený. Jsem z Třinecka a tato oblast by si zasloužila dálniční obchvat. Kolem Třince vede hlavní tah na Slovensko a denně tam stojí několikakilometrové kolony. Na kraji by to chtělo vyšší tempo, připadá mi, že vše zbytečně protahují.

Martina Lesáková, 22 let, Fulnek:

V létě mi hodně vadily časté výluky tramvají a ostatních prostředků MHD. Musím ale uznat, že dopravní podnik měl výluky dobře značené. A co bych doporučila krajskému zastupitelstvu? Aby nezpoplatňovalo ostravský úsek dálnice.

Kim Ngan Nguyenová, 50 let, Ostrava:

V Ostravě bydlím už dlouho a na dopravu si nemůžu stěžovat. Když mi ujede MHD, za chvíli hned jede něco dalšího. Když ale jezdím autem, vadí mi časté uzavírky a opravy silnic.

Viktor Babič, 20 let, Ostrava:

Co mě štve na dopravě v Ostravě, je to, že musím ve městě často stát na semaforech. Bylo by dobré, kdyby zastupitelstvo nechalo vystavět více kruhových objezdů, jako to mají v zahraničních městech. Ušetřilo by to řidičům čekání.

Svatava Svrčková, 50 let, Ostrava:

Bydlím v centru Ostravy, a kam potřebuji jet, tam se dostanu buď pěšky, nebo MHD. Já osobně jsem tedy s dopravou spokojená. Jen ta dálnice by už mohla být hotová. Myslím si, že nové krajské zastupitelstvo by mělo tak jako doposud dbát na údržbu silnic.

Libuše Tichá, 60 let, Ostrava:

Já jsem s dopravou spokojená. Silnice jsou tady udržované, MHD jezdí často a je spolehlivá. Nenapadá mě nic, co by mohli krajští zastupitelé v dopravě vylepšit.

Ptaly se: V. Gazdíková a J. Lichá