Obnovit úzkou alej novou výsadbu v původních historických parametrech kočárové cesty? Začít s novou výsadbou na budování rozšířeného profilu, aby alej vyhovovala současným potřebám automobilismu? Nebo alej kolem silničky kvůli bezpečnosti motoristů už raději neobnovit? Nebo postavit kolem kočárové aleje nákladný obchvat?

Proti možnému zániku aleje se postavila řada místních i ekologické organizace.

Nakonec se podařilo najít kompromis. V den státního svátku 17. listopadu a na počest 100. výročí vzniku Československa krajští radní zasadili symbolických 18 nových lip velkolistých.

"Nakonec jsme došli k závěru, že je kvůli dopravním předpisům obtížné obnovit alej v původní linii a nesmírně nákladné vybudovat novou komunikaci. Staré stromy, u kterých to ještě půjde, proto necháme ‚dožít‘, nové dřeviny jsme už zasadili paralelně se stávající alejí, ale v dostatečné vzdálenosti od silnice,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Unikátní historická alej v Radkově na Opavsku, která téměř dvě stě let lemuje někdejší kočárovou cestu od radkovského kostela k zámku v Dubové, se „podruhé narodila“.Zdroj: Moravskoslezský kraj

Historická alej v RadkověJe registrována jako významný krajinný prvek, byla údajně vysázena v roce 1826 jako doprovodná zeleň ke kočárové cestě, která vedla od kostela v Radkově až k zámku v Dubové. Dvě řady stromů po stranách cesty, jež byly nasměrovány přesně na osu hlavního vstupu do zámecké budovy, jsou příkladem tradice zakládání výsadeb kolem cest mající svůj původ u Karla IV. Stromy jsou unikátní nejen svým věkem, některé jsou staré bezmála 200 let, ale především svým jedinečným historickým způsobem výsadby a péče.