I když už jsou prázdniny a léto pryč, ještě v září a v říjnu je o víkendech na Slezské Hartě lodní provoz. Vyplouvá ale stále jen Santa Maria. Kdyby elektroloď Harta získala potřebná povolení, mohla by v říjnu stihnout alespoň nějakou symbolickou závěrečnou plavbu.

O tom, proč elektroloď není v provozu, se hovořilo i na posledním městském zastupitelstvu v Bruntále v úterý 17. září. „Je to prototyp a schvalující procesy jsou velice složité. V sobotu jsem byl u výrobce, vyjasnili jsme si některé okolnosti a snad do čtrnácti dnů by mohly proběhnout další zkoušky,“ informoval místostarosta Bruntálu a místopředseda Mikroregionu Slezská Harta Martin Henč.

Protože na Slezské Hartě nejsou u lodí povoleny spalovací motory, Mikroregion přišel s nápadem na elektroloď, ale dlouho nemohl najít výrobce, nakonec se našel v Polsku. Unikátnost je v pohonu lodě, který tvoří lithiové baterie. Doplňkově je vybavena solárními panely, umístěnými jak na střeše plavidla, tak po jeho bocích. Zápisu do rejstříku Státní plavební správy ale předchází schválení technické způsobilosti na základě provedené technické prohlídky. A ta je o to složitější, že jde o první podobnou elektroloď.

O elektrolodi mluvili i zástupci místních akčních skupin (MAS) z Moravskoslezského kraje na jejich setkání v Centru Slezská Harta v Razové. Konalo se tady pravidelné pracovní setkání, na které přijeli z celkového počtu dvanácti akčních skupin v kraji zástupci deseti z nich. Pracovního setkání se zúčastnil i starosta Razové Ivan Fehérvári, který seznámil zástupce MAS s možnostmi rozvoje turistiky v obci a na přehradě Slezská Harta.

Po projednání běžných záležitostí si účastníci pracovního setkání prohlédli loď Harta v Leskovci nad Moravicí. „Všichni byli seznámeni se stavem lodí a potížemi, které brání jejímu bezproblémovému provozu a věří, že loď brzy vypluje a přispěje k rozvoji této přehrady, která má svůj skutečný potenciál stále nedoceněn,“ sdělil manažer Místní akční skupiny Hrubý Jeseník Zdeněk Macrimeanu. Loď Harta už druhý rok kotví v přístavu v Leskovci nad Moravicí a na své uvedení do řádného provozu stále jen čeká. (lo, ot)