Tři obce poblíž Ostravy jsou hrdé na svou školu. Nemají totiž klasickou devítiletku, ale školu s neúplným vzděláváním, lidově řečeno malotřídku. I když ji navštěvuje jen několik desítek dětí, vedení obce na „svou" školu nedá dopustit. A není samo. Ředitelé ostravských malotřídek hovoří o rodinné atmosféře, která je mezi učiteli a žáky, a kterou někdy vyhledávají i žáci z velkých městských obvodů.

Anonymita? Neexistuje

Základní škola Zbyslavice je jedna z nich. „Jsme škola rodinného typu. Zajímáme se jeden o druhého a žákům se snažíme poskytovat větší možnosti k sebevyjádření. Děti se učí prezentovat své názory a navíc v menším třídním kolektivu se ztrácí anonymita," tvrdí ředitelka ZŠ a MŠ Zbyslavice Iveta Buryanová. To, že je v malém kolektivu na každého „vidět", potvrzuje také vedení další málotřídní školy na Ostravsku. „Vše se řeší hned, když daný problém vzniká," říká ředitelka Základní a mateřské školy Olbramice Sylva Hrušková. Podle ní se právě kvůli nižšímu počtu dětí ve třídách malotřídky téměř nesetkávají se šikanou (aktuálně navštěvuje ZŠ Olbramice 42 žáků pozn. red.).

Počty žáků: dvojsečná zbraň

Na druhé straně ale klesající počty žáků v některých malotřídkách jejich existenci ohrožují. „Momentálně nám klesá počet dětí ve třídách. Místní rodiče někdy o menších školách pochybují, především o kvalitě výuky, a tak raději vozí potomky do klasických škol v okolí," vypráví Sylva Hrušková. „Ovšem měli jsme i žáky, kteří k nám denně dojížděli z Ostravy. Dokonce přímo z centra," říká hrdě ředitelka ZŠ Olbramice. Sama prošla malotřídkou a v místní škole působí už přes 15 let. Malí absolventi olbramickou školu po pěti letech opouští s výbornou jazykovou znalostí angličtiny a nemají problém ani s přijetím na víceletá gymnázia, alespoň podle slov zdejší ředitelky.

Parcely jako lákadlo obce

Fungování těchto škol mnohdy velmi úzce souvisí s počtem obyvatel dané obce. To, jestli v ní mladí lidé zůstávají, nebo se z ní stěhují, se postupně projeví i ve fungování málotřídní školy.

„Je to provázané. Proto chystáme nový územní plán obce, abychom do budoucna vytvořili nové parcely, kde by naši obyvatelé mohli začít stavět," vysvětluje starostka Zbyslavic Regína Vřeská.

Zkušenosti s výukou v malotřídce popisuje učitelka Kristýna Tošenovská, která působila i v klasické základní škole. „Své dítě bych raději dala do malotřídní školy, kde vím, že se nevyskytuje šikana, ale příjemné a uvolněné prostředí. Známky a vědomosti dětí mi často přijdou lepší než u dětí na běžné základní škole," dodává mladá učitelka.

Výjimkou nejsou ani asistenti pedagoga, kteří se uplatní i v těchto školách. „Studuje u nás jeden žák s lehčím autismem, který má svou asistentku. Dyslektikům a dysgrafikům se věnujeme zcela běžně," uzavírá ředitelka Základní školy Lhotka Naďa Šimíčková.