„Určitě by bylo dobré dopředu vědět, za jakým účelem bychom koupi provedli. Zda pro rybářské účely, nebo pro rekreaci, protože obě tyto skupiny by se zde míjely asi jen stěží a přineslo by to řadu problémů,“ řekl orlovský zastupitel Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ).

Vedení města ale předem deklaruje, že účely by měly být především rekreační. „Samozřejmě to také bude otázkou jednání s rybářským svazem, představy jsou ale mít zde odpočinkovou zónu, která by zároveň mohla částečně a dočasně nahradit stále chybějící letní koupaliště a především nabídnout obyvatelům města další alternativu, jak v létě trávit volný čas,“ uvádí orlovský starosta Tomáš Kuča (ČSSD).

Obyvatelé Orlové jsou totiž už sedm let bez letního koupaliště, které je zchátralé a nutně potřebuje generální rekonstrukci. Na tu ale město stále marně shání peníze.

Město si nyní nechalo zpracovat odborný posudek na cenu pozemku a vodní plochy, ten už budou mít zastupitelé při rozhodování k dispozici.