„Účastníci se shodli na tom, že je třeba upravit legislativu tak, aby nejen nedocházelo k podobným případům, ale zejména aby byly zcela jasné kompetence, jak v takových případech mají jednotlivé orgány postupovat,“ uvedl s odkazem na zářijové zamoření Bečvy ve Valašském Meziříčí kyanidem mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

Podle něj chce také ministerstvo životního prostředí v budoucnu mapovat výpustě ústící do toků napříč republikou, aby bylo zřejmé, odkud vedou a kdo za nimi stojí.

Co se týče vyšetřování úniku kyanidu do Bečvy, po němž 20. září uhynulo na čtyřicet tun ryb v úseku od Valašského Meziříčí až po Přerov, podle Mikuše na případu dál pracují kriminalisté. Policisté už dříve sdělili, že v současné době čekají na výsledky znaleckých posudků. K dispozici je mají mít do 20. prosince.

Ministr: Důkazy musí být neprůstřelné

Ministr Brabec dnes uvedl, že je sám velmi nespokojený s tím, jak dlouho vyšetřování trvá. Podle něj je ale pro pozdější neprůstřelnost důkazů u soudu potřeba, aby byly co nejlépe podložené.

„Nedokážu si představit, že by se viník nenašel, padni komu padni. Nesmí tady zůstat pocit, že snad někdo něco zametl pod koberec, protože to mohu jednoznačně vyloučit. Policie i další úřady na dnešním jednání ocenily práci České inspekce životního prostředí, a to je pro mě také dalším signálem, že z její strany proběhlo vše standardně, odborně a nezávisle,“ řekl ministr.

Shromáždění k připomenutí dvou měsíců od otravy řeky Bečvy kyanidem. Valašské Meziříčí 17. listopadu 2020.
Otrávená Bečva: čtvrt roku bez viníka. Jaký to má smysl? ptají se starostové

Podle Brabce by se měla zvýšit pokuta za znečištění vodních toků.

„Již jsem zadal přípravu rychlé novely vodního zákona, kde zvýšíme maximální sankci ze současných pěti na padesát milionů korun a jasně vymezíme zákonem i navazující vyhláškou kompetence jednotlivých úřadů při řešení mimořádné havárie, která přesahuje území jedné obce,“ uvedl ministr.

Vznikne také jednotný registr výustí vedoucích do hlavních vodních toků s údaji o firmách a látkách, především nebezpečných, se kterými provozy pracují.

„Informace, které mají úřady k dispozici, jsou nyní roztříštěné,“ připustil Brabec. Konkrétně na Bečvu chce ministerstvo jako pilotní projekt ve spolupráci s podnikem Povodí umístit přístroj pro dlouhodobý monitoring kvality vod.

Starosta: O zrušení kanálu budu jednat s krajem

Meziříčský starosta Stržínek se zase chce zasadit o zrušení zhruba patnáctikilometrového kanálu, který vede do Valašského Meziříčí z Rožnova pod Radhoštěm z areálu bývalé Tesly a z něhož unikly znečišťující látky do řeky 27. října a 24. listopadu.

V říjnu vzorky prokázaly zvýšený výskyt niklu, na výsledek těch listopadových se zatím čeká. Výpusť je nicméně zmiňovaná také jako možný zdroj zářijového znečištění toku kyanidem.

„Nikdo pořádně neví, kudy (kanál) vede, kudy se tam může cokoliv po trase dostat,“ řekl starosta s tím, že i na dnešním setkání zaznělo v případě posledních dvou úniků byly původcem podniky v areálu rožnovské Tesly.

Tým multidisciplinární JIP Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí posílilo pět vojáků.
S covid pacienty na JIPce pomáhá pět vojáků, prošli zdravotnickým kurzem

„Nechci být svědkem toho, že nám tady z Rožnova nebo odkudkoliv odjinud teče něco, co nemůžeme kontrolovat, nemůžeme hlídat a nemůžeme ovlivnit,“ dodal starosta.

O zrušení kanálu či jeho přísné kontrole chce jednat s krajským úřadem, který rozhoduje o prodloužení integrovaného povolení na vypouštění odpadních vod do zmíněného kanálu.

Kvůli ekologické havárii na Bečvě se Stržínek už na začátku týdne sešel také s místopředsedkyní senátu Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL). Shodli se na nezbytnosti úpravy legislativy a určení jasného viníka katastrofy.

„Jak je postupem času stále zřejmější, (kauza úniku kyanidu) odhalila nejasnosti v zákonných postupech a kompetencích jednotlivých orgánů státní správy k řešení likvidace a následků podobných havárií,“ řekla Seitlová.

Do budoucna je podle ní nutné přesně určit, jak v podobných případech postupovat a předávat informace.

Oba politici se shodli též na nutnosti urychlit analýzy odebraných vzorků a zjišťování, o jakou látku se jedná.

„Jako starostovi mi chybí jasný seznam podniků a nebezpečných látek, s nimiž nakládají, který by jistě přispěl k rychlejšímu určení jedu v Bečvě,“ sdělil Robert Stržínek.