Stlačený zemní plyn (CNG) se stále více využívá jak v osobní, tak i ve veřejné dopravě. Jen za loňský rok se počet vozidel na tento pohon v Česku zvýšil o padesát procent. Moravskoslezský kraj není žádnou výjimkou. Problémem však je stále chybějící síť plnících stanic. To by se však mělo změnit již v průběhu letošního roku. Hejtman Miroslav Novák za Moravskoslezský kraj a generální ředitel Jan Světlík za společnost Vítkovice, a. s., totiž včera podepsali memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy.

„Propagováním a využíváním vozidel na CNG můžeme přispět ke zlepšení kvality ovzduší, a tím i životních podmínek občanů. Vozidla na zemní plyn totiž produkují výrazně méně škodlivin než ta s klasickým pohonem," řekl krajský hejtman Miroslav Novák s tím, že Moravskoslezský kraj bude se strojírenským holdingem Vítkovice spolupracovat při propagaci nízkoemisních způsobů dopravy a podpoří společnost Vítkovice v budování sítě plnících stanic stlačeného zemního plynu.

Vítkovice využívají CNG, kterým pohání více než 400 svých vozidel, a to jak osobních, tak i nákladních automobilů, lokomotiv či vysokozdvižných vozíků. Současně také vyvíjí nové způsoby využití, například mobilní plnící stanice, kontejnery pro skladování, virtuální plynovody či výkonnější lokomotivy poháněné CNG. „Letos jsme poprvé prodali více než milion kubíků plynu. Je vidět, že trh s tímto palivem roste. Během tohoto roku hodláme celkově vybudovat 22 až 25 plnících stanic. CNG je palivo budoucnosti," řekl Jan Světlík.

„Memorandum považuji za krok správným směrem, protože pokud jde o emise z dopravy, které v některých místech kraje tvoří až 80 procent znečištění, může rozvoj dopravy na CNG současnou situaci výrazně zlepšit," řekl náměstek hejtmana pro životní prostřední Daniel Havlík.

Lukáš Balabán