Dopoledne je určeno organizovaným školním skupinám a odpoledne od 14 do 18 hodin zase široké veřejnosti. Letos od ledna se v Mozkovně zabydlely ještě Klub deskových her Pajdulák a šachový kroužek a obohatily tak její nabídku.

„Dopolední část pro žáky základních a středních škol se nám uspokojivě rozbíhá a v nejbližší době bude spuštěn rezervační webový systém. Pedagogům se líbí možnost přiblížit dětem málo oblíbenou matematiku přitažlivou formou,“ říká jeden ze zakladatelů Mozkovny David Slosarczyk z Matematického ústavu Slezské univerzity.

Odpolední část si po tříměsíční době od otevření příznivce zatím stále ještě hledá a návštěvnost se pohybuje v jednotkách za den. Kromě už zmíněných hlavolamů budí značnou pozornost například ukázky maturit z doby Rakouska – Uherska.

„Kdo se domnívá, že byla tehdy snazší, je na omylu. Koncept je od nynější státní maturity odlišný. Tehdejší maturanti měli za úkol spočítat sadu příkladů, jejichž náročnost značně převyšuje obtížnost příkladů, běžně se vyskytujících ve středoškolských cvičebnicích,“ bourá David Slosarczyk jeden z mýtů.

Mozková posilovna se v Opavě úspěšně zabydlela.Mozková posilovna se v Opavě úspěšně zabydlela.Autor: Deník / Veronika Bernardová

Pro zatraktivnění nabídky je počítáno i s pravidelnou obměnou i rozšířením exponátů.

Mozkovna nabízí zájemcům i populárně naučné přednášky z matematiky a fyziky.

„Postavené jsou tak, aby je pochopil i člověk se znalostí základů středoškolské matematiky a fyziky. Myšlenka na zřízení opavského centra, rozvíjejícího nejenom mentální schopnosti, se úspěšně rozrůstá a to je podstatné,“ dodává David Slosarczyk.

Jeho zajímavý nápad už proniká z Opavy do dalších částí republiky. V těchto dnech navštívilo Mozkovnu vedení středočeské obce s tím, že by podobný koncept chtěli zrealizovat v prostorách svého zámku.