V budově Hudební haly zrekapituloval téma CHKOJ místní znalec jesenické přírody Ota Bouzek – lesnický inženýr, spisovatel a malíř. Děti ze Základní školy (ZŠ) v Karlově Studánce recitovaly básně o přírodě. Nesměla mezi nimi chybět ani Lesní studánka Josefa Václava Sládka.

Vernisáž zahájila výstavu výtvarných prací s námětem příroda a zvířata v Jeseníkách. Vystavovaly děti ze ZŠ v Karlově Studánce, Andělské Hory, ZŠ a Mateřské školky (MŠ) Karlovice, ZŠ Bruntál a MŠ Ve Svahu ve Vrbně pod Pradědem. K vidění byly i obrazy malíře jesenické přírody Oty Bouzka.

Děti čekaly čtyři stanoviště pojmenované po čtyřech hlavních národních přírodních rezervacích Jeseníků: Praděd, Rejvíz, Skřítek a Šerák-Keprník.

Hned vedle Hudební haly bylo stanoviště Skřítek, kde děti ale i mnozí dospělí kreslili po paměti ptactvo jesenické přírody. Také si mohli vyzkoušet, jak se vyrábí opravdová ptačí budka. Jejich výrobky v jesenických lesích pomohou opeřencům nalézt místa k hnízdění. Ptačí budky k výrobě věnovaly Lesy ČR.

Poblíž Informačního centra se nacházelo místo Rejvíz. Zde se chodilo po dřevěných krabicích, podobně jako vedou dřevěné chodníky přes rašeliništěna opravdovém Rejvízu. Organizátorky děti přezkoušely z toho, co se smí a nesmí v lesích dělat. Čekal je i test ze znalosti travin místní vegetace. „Líbí se mi všechny ty atrakce pro děti, nejvíc ale Skřítek. Zajímavá byla i ta přednáška. Je to pro děti pěkně připravené,“ hodnotí akci Pavlína Anežka Opletalová, žačka místní ZŠ.

Opodál v rokli děti našly Šerák-Keprník, kde je čekaly zkoušky ze znalostí zvířectva. „Děti odmala vedeme k tomu, aby si vytvořily hezký vztah k přírodě a věděly, jak se v ní mají chovat. Učíme je přímo v terénu poznávat zvířenu a rostlinstvo. Jsme rádi, že jsme mohli s místními ZŠ a MŠ oslavit půl století CHKOJ právě u nás v srdci Jeseníků, Karlově Studánce,“ sdělila ředitelka místní ZŠ Ivana Kováčiková. Mezi další organizátory oslav patří CHKOJ, Lesy ČR, Horské lázně Karlova Studánka, Obec Karlova Studánka a Advanced Technologies and Quality.

Poslední zastavení příznačně u zakládajícího kamene CHKOJ byl Praděd. Účastníci si mohli postavit věž Pradědu ve 3D, ale málokomu se to přesně dle obrázku podařilo. Dalšími disciplínami byly chůze po laně, kreslení slepé mapy CHKOJ a poznávání starých horských chat.

Za splnění všech disciplín u každého stanoviště dostaly děti po čtyřech kartách do kvarteta. Organizátoři jim pak za odměnu věnovali zbývajících šestnáct karet, aby děti měly kompletní celé kvarteto s jesenickou přírodou. Dětský den se vydařil, návštěvnost na stanovištích byla yvsoká. „Mám ráda Karlovu Studánku, její přírodu a místní lidi. Jsme tu už potřetí. Získali jsme už všechny karty z atrakcí,“ řekla Elzbieta Toṥ z Rybniku v Polsku.

Andrea Martínková