Před rokem byly kamery instalovány v Polance nad Odrou a Jistebníku, minulý měsíc ho pak Správa železniční dopravní cesty umístila na přejezdu ve Vendryni.

Celkové investiční náklady na zajištění kamerových systémů činí přibližně 5,6 milionu korun. Finanční podporu poskytnul také Moravskoslezský kraj, a to ve výši 750 tisíc korun.

„Pro realizaci nových kamerových systémů jsme vybrali přejezdy podle intenzity silničního a železničního provozu, na kterých dochází k častému porušování pravidel silničního provozu, tedy především nerespektování výstrahy na přejezdu řidičem vozidla, uvíznutí vozidla mezi závorami nebo jejich přeražení,“ přiblížil ředitel Oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty v Ostravě Jiří Macho. Doplnil, že kamerové systémy sledují nepřetržitě dopravní situaci v prostoru přejezdu.

DATA MŮŽOU VYUŽÍT TAKÉ POLICISTÉ

„Systém monitoruje jak činnost zabezpečovacího zařízení, tak pohyb silničních vozidel a chodců v celém prostoru železničního přejezdu. Působí tedy jako prevence při páchání dopravních přestupků, rovněž přispívá k efektivnímu a rychlému vyšetření případných nehod,“ doplnil Jiří Macho.

Vlastní technologii celého systému tvoří dvě kamery umístěné na každé straně přejezdu se snímáním celkové situace na něm a detailním snímáním RZ vozidla. Data se zaznamenávají, na vyžádání se poskytují Policii České republiky. „Zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel na přejezdech má preventivní dopad na řidiče a samozřejmě pomáhá i Policii ČR,“ podotkla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.