Zemřelý nejbohatší člověk Česka Petr Kellner zanechal svou stopu i v Karviné. A to díky své rodinné Nadaci The Kellner Family Foundation, jejímž prostřednictvím investoval do zlepšování způsobu vzdělání. Díky tomu si děti na Základní škole Mendelova v Karviné už více než 10 let osvojují netradiční a v mnohém nové formy vzdělávání.

Karvinská škola byla jednou z prvních, ale ne jediná, do projektu se postupem doby zapojilo 113 škol v celé republice.

„Díky prostředkům nadace manželů Kellnerových jsme mohli inovovat přístupy ve výuce. Záměrem bylo najít takové strategie, aby učitelé dokázali učit všechny své děti, nejenom některé a aby uměli zajistit, že jsou děti do svého učení aktivně zapojené,“ nastiňuje alespoň stručně strategii „jiného“ vzdělávání ředitelka školy Leona Mechúrová.

Proto, aby mohli pomoci zlepšit dovednosti u dětí, museli nejprve své dovednosti zlepšit sami učitelé.

Ve škole, která se do projektu zapojila, se změny v systému učení dotýkají všech žáků. Při tomto způsobu výuky se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické a přírodovědné obory, na rozvoj kritického myšlení dětí. Součástí je i formativní hodnocení.

„Zjednodušeně se dá říci, že se děti učí rozumět svému učení a učitelé tomu, jak funguje učení u různých dětí,“ říká Mechúrová, která byla u příprav a rozjezdu projektu na ZŠ Mendelova jako učitelka a později jako konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Dodala, že Kellnerovi investovali miliony do altruistického projektu, který má velké dopady na zlepšování přístupů ve vzdělávání. „Věnovali mnoho peněz do vizionářského projektu, který už nyní inspiruje školský vzdělávací systém v Česku a napomáhá jeho proměně,“ dodává Leona Mechúrová.