Minus 37 milionů korun. S takovým hospodářským výsledkem za loňský rok skončilo šest krajských nemocnic po proúčtování a odvedení všech povinných plateb. I přesto, že se hospodaření pohybuje v záporných číslech, jejich zřizovatel Moravskoslezský kraj podobné výsledky očekával.

„I když nemocnice vykázaly ztrátové hospodaření, úspěchem je, že nedošlo k ještě většímu propadu oproti předcházejícímu období. V loňském roce totiž platila historicky zatím „nejtvrdší" úhradová vyhláška, následkem níž se příjmy krajských nemocnic od zdravotních pojišťoven snížily o 152 miliony korun oproti roku 2012. Za stejný objem odvedené péče," vysvětlil náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem šesti nemocnic Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě. Tato zdravotnická zařízení hospodaří ročně se 4,5 miliardami korun.

Náročný rok

Restriktivní úhradová vyhláška však nebyla jediná, která se na loňském výpadku příjmů podepsala. Následovaly změny a nárůst daně z přidané hodnoty (minus 20 milionů korun), zdražení léků, zdravotnického i ostatního materiálu a také služeb.

O další peníze 22 milionů korun na provoz přišly nemocnice snížením příspěvku kraje. Ten tyto peníze přesunul na financování rozestavěných akcí v nemocnicích, hrazených rovněž z evropských peněz. Po ekonomické stránce to byl pro nemocnice velmi náročný rok. To bylo také rozhodujícím důvodem pro hledání dalších úspor.

Loni v dubnu proto krajští radní odhlasovali, že změní řízení nemocnic a vytvoří takzvané personální unie. Dvě nemocnice se samostatnými identifikačními čísly jsou manažersky řízeny jedním ředitelem. Společně jsou tak v personálních uniích nemocnice v Opavě a v Krnově, nemocnice Karviná-Ráj s nemocnicí Havířov a nemocnice ve Frýdku-Místku a Třinci.

Správný krok

„Byl to správný krok," hodnotí po necelém roce Martinek. „Dokazuje to mimo jiné skutečnost, že i v obtížné ekonomické situaci se krajským nemocnicím podařilo nepřekročit míru nákladů roku 2012. Naopak došlo k jejich mírnému snížení." A další čísla to potvrzují. Za osm měsíců fungování tří unií dosáhly přímé úspory téměř 20 milionů korun. V letošním roce kraj očekává další finanční přínos v desítkách milionů korun.

„Analyzovali jsme nákupní ceny materiálů, léků a pořízení služeb v jednotlivých nemocnicích a začali organizovat společné nákupy, abychom dosáhli nižších cen. Rovněž jsme zahájili propojování činností technických, obchodních a ekonomických oblastí. Začala příprava společného dispečinku dopravy a informačních technologií. Sloučily se obchodní činnost, právní služby a další. Rozšířila se také spolupráce vedoucích lékáren, abychom dosáhli výhodnějších nákupních cen léků. Spolupracují také zdravotnická oddělení napříč personálními uniemi, zejména odborné ambulance," jmenuje Martinek další výhody společného řízení nemocnic. Jednotný postup nemocnic měl podle něj také velký efekt ve vyjednávání o platbách za péči se zdravotními pojišťovnami.