Pracovníci Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě nabízejí o letošních prázdninách zájemcům rozbor vody za akční cenu 545 korun.

„Na rozdíl od Akce ,Studna’, kdy jsme nabízeli kontrolu pitné vody, a která byla soukromníky dobře využívána, akce na bazény neměla velký ohlas. Kromě Moravskoslezského kraje byla část vzorků odebrána i od zákazníků ze Zlínského kraje,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚOVA) Šárka Doškářová.

ak upřesnila, při rozborech vody z domácích bazénů se kontrolovala mikrobiologická nezávadnost, především patogenní mikroorganismy Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, pokud byl zájem, pak i Legionella species. Analyzované vzorky byly podle Šárky Doškářové z hlediska těchto parametrů vyhovující.

Podle odborníků ze zdravotního ústavu se nedá určit, jak dlouho se při tropických teplotách udrží vyhovující kvalita vody v domácím bazénu. „Nedá se to ani odhadnout, záleží totiž na velikosti bazénu, počtu koupajících se osob, způsobu čištění a dalších faktorech,“ sdělila Vladimíra Němcová, vedoucí oddělení anorganických analýz ZÚOVA.

A dá se porovnat kvalita vody v koupalištích vhodnější s tou v domácích bazénech?

„Na základě několika vzorků ze soukromých bazénů nelze porovnávat. Veřejná koupaliště se pravidelně kontrolují, i letní koupaliště mají více odběrů za sezonu a návštěvník by měl mít k dispozici informaci o tom, jaká kvalita vody v koupališti je. Na druhé straně, pokud je o soukromé bazény dobře pečováno, lidé dodržují hygienická pravidla, před vstupem do bazénu se vždy osprchují, bazén se občas zkontroluje, pak není nutné používat tolik „chemie“ a koupání může být příjemné,“ vysvětlila Šárka Doškářová.

Jaké parametry odborníci při rozborech zkoumají?

Kromě už zmíněných mikrobiologických parametrů sledují se i parametry chemické. Kontroluje se především obsah desinfekčních látek (chlor, ozon apod.), případě celkový organický uhlík jako ukazatel organického znečištění. Dalším ukazatelem, který se v umělých koupalištích sleduje, je Legionella species. Legionely jsou mikroby, které se vyskytují všude tam, kde je voda, jsou velmi odolné a přežívají procesy čištění a úpravy vody. Nejvíce jim vyhovují teploty 36 až 40°C. Onemocnění „legionářskou nemocí“ − legionelózou může mít fatální následky, především pro jedince se sníženou imunitou. Lze je udržet na uzdě pouze vhodnou prevencí a v případě bazénů i vhodnou úpravou vody. Do organismu se dostává vdechováním aerosolu ze všeho, co „víří a bublá“. „Nicméně z 3640 vzorků, odebraných na stanovení legionely v tomto roce, pouze 0,3 procenta byly nevyhovující vzorky,“ dodala Vladimíra Němcová.