Plánovaný obchvat Hlučínska a obchodní outletové centrum, které se má příští rok otevřít v Ostravě-Přívoze. Na první pohled dvě nesouvisející stavby, které však mají jedno společné okružní křižovatku nad dálnicí D1 v Ostravě-Přívoze. Ta se nachází v bezprostřední blízkosti chystaného outletového centra.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je v křižovatce volný paprsek, který je připraven pro budoucí napojení obchvatu Hlučínska přeložku silnice I/56. Jak ale Deník zjistil, obchvat v současné době nepatří mezi priority ŘSD a v dohledné době se s jeho výstavbou nepočítá.

O napojení na dálniční křižovatku dlouho usiloval investor outletového centra. S tím však ŘSD kvůli přeložce silnice I/56 nesouhlasilo. Chvíli se jednalo o dočasném dálničním připojení obchodního střediska při splnění řady požadavků. Ty ale investor nebyl schopen akceptovat.

Podle konečného projektu bude outletové centrum přístupné pouze z Hlučínské ulice. Na této frekventované silnici vznikne u mostu přes řeku Odru velká a poměrně komplikovaná světelná křižovatka. To vyvolalo nevoli starostů z okolních městských obvodů a obcí, kteří se obávají výrazného zhoršení dopravní situace.

Chystané rozsáhlé úpravě Hlučínské ulice i reakci starostů se Deník věnoval v předchozích článcích.

MLUVÍ SE O NĚM ROKY

Co se týká obchvatu Hlučínska, o něm se již hovoří delší dobu. V 2008 byla zpracována technická studie. Tehdy vyčíslené náklady přesáhly sedm miliard korun bez DPH.

Stavba obchvatu ale jen tak brzy nezačne. „S přípravou této akce se dosud nezačalo. Závazný termín pro dokončení přeložky silnice I/56 nebyl stanoven,“ řekla Nina Ledvinová z ŘSD s tím, že ŘSD má v současné době jinou prioritu dokončení silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou.

„ŘSD doposud nezačalo investorsky připravovat přeložku silnice I/56, neboť k tomu nedostalo pokyn ze strany ministerstva dopravy,“ vysvětlila Ledvinová, podle které existuje aktuálně zpracovaná územní studie obchvatu.

„Technické řešení a trasa přeložky silnice I/56 zůstaly oproti předchozím dokumentacím v zásadě nezměněny,“ dodala Ledvinová, jež přiblížila i další kroky.

„Studie bude v roce 2018 doplněna o ekonomické hodnocení a Moravskoslezský kraj by ji poté jako technicko ekonomickou studii měl předložit do Centrální komise Ministerstva dopravy k rozhodnutí o dalším postupu. Toto je předpokladem stanovení dalšího postupu projektové a investiční výstavby pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky,“ uzavřela Ledvinová.