Žalobu na ostravský soud společně podalo město Vítkov, Hradec nad Moravicí a městys Březová. Vítkovská radnice tak žalovala vlastní úřad.

Protože právě tamní odbor výstavby, územního plánování a životního prostřední letos v květnu na doporučení Krajského úřadu uzavření obory povolil.

Zákaz pohybu

O úplný celoroční zákaz pohybu chodců a cyklistů po asi dva a půl kilometru dlouhém úseku, který oborou vede, usilovali od letošního jara uživatel honitby Opavská lesní a.s., držitel honitby Honební společenstvo Březová Obora a vlastník honebních pozemků, firma GroCredit.

V oboře Jelenice jsou pořádány komerční lovy a údajně zde má docházet k rušení zvěře. Tento argument vítkovský úřad přijal a vydal obecné opatření o celoročním zákazu vstupu. Nepomohla ani petice, kterou podepsala více než tisícovka osob, na úřad tehdy doputovaly i připomínky občanů nebo organizací.

Pozitivní krok

A Krajský soud v Ostravě nyní toto opatření zrušil. „Na konečné hodnocení je ještě brzy, protože nevíme, proč tak soud rozhodl. Sice nejsem v těchto věcech odborník, ale jsou dvě možnosti. Buď tam našli formální chyby, anebo nám skutečně dali za pravdu a řekli ano, obora by se zavírat neměla. Ale už tato první fáze si myslím, že je dobrá a tento první krok je pro nás plusový. Myslím, že teď taháme za trošičku delší konec,“ míní starosta Vítkova Pavel Smolka.

Hledání kompromisu

Podle hradeckého starosty Patrika Orlíka je důležité najít s vlastníkem obory společnou řeč.

„Byli bychom rádi, kdyby obora otevřená byla. Otázka je, jestli by byl průchod a průjezd nějak časově omezen, otevřeno třeba v sezoně a podobně. Jsou obory, kde to takto funguje. Přiznám se, že bych si dovedl představit, že by byla nějaký měsíc kvůli zvěři omezena, ale také si myslím, že by bylo dobré, aby jí lidé mohli procházet a cyklisté projíždět. Musí se najít průsečík mezi veřejným zájmem, zájmem zvěře a zájmem vlastníka,“ říká Patrik Orlík. On sám je pak toho názoru, že „kauza“ ještě u konce není.

„Na písemné vyhotovení ještě čekáme. Ale nemyslím si, že to skončí u krajského sodu. Nicméně rozsudek je pravomocný a ihned vykonatelný. Jaké kroky Opavská lesní a.s. učiní, to je její věc, to dopředu nemohu komentovat. Ale nepředpokládám, že to zůstane takto,“ dodává.

Nejdřív byla stezka, až pak obora

Obora by se měla znovu zprůchodnit a zprůjezdnit v brzké době.

„Rozsudek nabyde právní moci ve chvíli, kdy bude doručeno jeho písemné vyhotovení účastníkům řízení. Opavská lesní a.s. podat odvolání nemůže, ale může podat kasační stížnost, a to k Nejvyššímu správnímu soudu,“ řekla nám mluvčí ostravského soudu Klára Krystynová.

Jestli tedy bude Opavská lesní a.s. podnikat nějaké další kroky, není jasné. Její vyjádření se Deníku do uzávěrky získat nepodařilo.

Územím vedla oficiální cyklostezka a průchod, obora zde vznikla až poté. Už před deseti lety se však musela cyklostezka přesunout na levý břeh Moravice, jedním z iniciátorů tehdy byla i Opavská lesní a.s.

I tenkrát byla petice občanů marná. Trasa po levé straně ze Žimrovic do Podhradí je delší, navíc v některých místech velmi náročná, především pro starší návštěvníky a děti.