V domku v ulici Pod Landekem však mohou návštěvníci vidět i betlémy dalších umělců. „Zvu všechny lidi dobré vůle, aby se u nás zastavili," vyzývá amatérský řezbář Tomáš Kudeljnjak. Minivýstava je přístupná do 6. ledna
o víkendech mezi 9. a 16. hodinou.