Naposledy zasahovala radnice do ceny za nájmy v městských bytech v roce 2010, od té doby se částka neměnila. Po letech teď přichází změna, a to od 1. ledna 2020.

„Rada města rozhodla zvýšit nájemné na 70 korun za metr čtvereční podlahové plochy bytu. Stále nejsme ani na polovině nájmu komerčního. Stanovená částka je myslím i nadále pro žadatele o městský byt více než vstřícná,“ konstatuje náměstek primátora Igor Hendrych. Zatímco nájmy v opavských městských bytech stagnovaly, ty komerční se neustále zvyšovaly. „Podle údajů realitních makléřů zveřejněných v médiích se loni komerční nájmy vyšplhaly na 144 korun, letos dokonce na 153 korun za metr čtvereční,“ říká mluvčí města Lada Dobrovolná.

Město vlastní 551 bytů. Zvýšení se bude týkat všech nájemníků s výjimkou těch, kterým byly byty přiděleny již na základě výběrového řízení a jejichž současné nájemné už nyní přesahuje 70 korun za metr čtvereční. Nájemníci dostanou od magistrátu dopis, ve kterém budou s novými podmínkami seznámeni.

Vyprošťování nákladního automobilu v Jakartovicích.
Tatra naložená asfaltem málem skončila v požární nádrži

„Město nemá povinnost byty vlastnit, přesto je stále držíme a staráme se o ně. Chceme se chovat sociálně, mít možnost nabídnout je těm, kteří to potřebují. Na druhé straně se ale musíme chovat i jako řádní hospodáři. Nájemníci městských bytů volají po jejich opravách, souhlasíme s tím, že do řady z nich je potřeba zainvestovat, ale musí to být z čeho hradit,“ upřesňuje primátor Tomáš Navrátil.

Na nájmech za byty magistrát nyní ročně vybere asi 19,5 milionů korun, po navýšení přiteče do městské kasy zhruba o 5,7 milionů více. „Navýšením nájmu budeme mít na opravy a údržbu domů ve vlastnictví města více peněz,“ dodává Igor Hendrych. Právě nyní probíhá revitalizace bytového domu na Horním náměstí za 17 milionů, v minulých letech se za více než 31 milionů opravily domy v ulicích Hrnčířské či Mezi Trhy. Dalších 7 milionů putuje každoročně na běžnou údržbu jako výmalba, menší opravy, výměna dlažby nebo kuchyňské linky.

V následujících třech letech se za pomocí dotací plánuje zateplení dalších domů v Hrnčířské, Masarykově a Hobzíkově ulici.

Smlouva na tři roky opakovaně

Kromě ceny nájmu se mění i zásady pro pronajímání bytů, což schválili radní už letos v červnu. Kdo se chce usadit v městském bytě, musí doložit, že městu a jeho organizacím nic nedluží a že nevlastní žádný objekt k bydlení. Nově musí ukázat i výši měsíčního čistého příjmu, podle které se pozná, že bude schopen hradit náklady spojené s budoucím bydlením.

„Město tímto způsobem rozhodně nestanovuje diskriminační kritérium pro zájemce s nižšími příjmy, ale pouze sleduje svůj legitimní zájem, aby byl žadatel schopen hradit navrženou výši nájmu spolu s dalšími náklady na bydlení. Každý, kdo podá žádost, má přitom právo na její individuální projednání v radě města. Ta má možnost odchýlit se v konkrétním případě od obecných pravidel v zásadách,“ doplňuje Lada Dobrovolná.

Společné chvíle si rodina užívala především na procházkách v přírodě, do lesa děti utíkaly každý den.
SERIÁL DENÍKU: Jak jsme žili Dolní Životice-Hertice

A úpravy se dotkly i doby trvání nájemních smluv. Jakmile uplyne první rok, kdy se nájemce osvědčí a nebudou s ním žádné problémy, dá mu město smlouvu na dobu určitou na tři roky, a to opakovaně. Smlouvy na dobu neurčitou tímto končí.

Byty se budou pořád přidělovat na základě výběrového řízení, které funguje na principu nabídky výše měsíčního nájemného za metr čtvereční. „Nejvýše se umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetrického průměru nabídek za každý jednotlivý byt, přičemž k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 procent za každého žadatele na konkrétní byt. Tento systém se osvědčil,“ vysvětluje Jiří Lehnert z odboru majetku.