Pracoviště se přesunulo do nové budovy nad lékárnu loni v listopadu ze suterénu krnovské nemocnice. 

„Do těchto prostor se dostávalo málo denního světla, pracoviště mělo navíc společnou čekárnu s ambulancí chronické bolesti a zázemí pro lékaře bylo zcela mimo stacionář. Nyní jsou prostory světlé, dostatečně velké. Jsme tu spokojení. I pacienti změnu přivítali,“ prohlásil primář krnovské onkologie Jiří Šupík.

V nových prostorách se udál i jeden zajímavý příběh.

„Dva pacienti vedle sebe pravidelně leželi při chemoterapii a vzniklo mezi nimi takové přátelství, že nedávno jeden požádal druhého, aby mu byl svědkem při svatbě. Mám z toho krásného lidského gesta velkou radost,“ prohlásil primář Šupík. 

K TÉMTU 

PROČ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ PŘIBÝVÁ? POČET SE ZDVOJNÁSOBIL

Onkolog Jiří Šupík dlouhodobě registruje trendy onkologicky nemocných ve své spádové oblasti. Zatímco v roce 2007 se podařilo ve spádovém regionu Bruntálska zachytit na 600 nových případů, v posledních letech je to téměř dvojnásobek.„Jistě je to dáno mnoha faktory. Lidé se dožívají vyššího věku, byť nádorová onemocnění často postihují i mladé lidi. Dalším faktorem je daleko lepší diagnostika,“ uvedl onkolog.
Trend nádorových onemocnění na Krnovsku a Bruntálsku kopíruje situaci v celé republice. „Nejčastěji bývají zachyceny nádory zažívacího traktu, nádory prsů u žen, nádory plic a nádory urologického traktu,“ dodal primář onkologického oddělení SZZ Krnov Jiří Šupík.