Podobně jako další odborná učiliště v republice je i opavské Střední odborné učiliště stavební, vzdělávající budoucí řemeslníky v sedmi stavebních oborech, v obtížné situaci.

Příští školní rok bude ochuzen o obor klempíř, o který projevili zájem jen dva „deváťáci“, a proto nebude s největší pravděpodobností vůbec otevřen. Velmi málo přihlášek dostalo učiliště též na obory tesař a pokrývač.

Ředitel Středního odborného učiliště stavebního Miroslav Weisz.Ředitel Středního odborného učiliště stavebního Miroslav Weisz.Zdroj: Se svolením Miroslava Weisze„Bude jich proto velmi málo, třebaže zájem firem o absolventy všech těch tří oborů je vysoký. Na obory elektrikář, instalatér nebo truhlář nám přišlo naopak zhruba dvakrát tolik přihlášek, než kolik jich vzhledem ke kapacitě našich dílen můžeme přijmout. Do každého z nich bude přijato čtyřiadvacet zájemců,“ informuje ředitel opavského učiliště Miroslav Weisz.

Na konzultace nikdo nechodil

Letošní „covidový“ školní rok přináší rovněž řadu otazníků ohledně úrovně nových řemeslníků.

„Počítali jsme s tím, že zhruba dva až tři měsíce před zkouškami budou naši žáci docházet na dílenskou praxi, což by jim spolu s intenzivní přípravou mohlo pro závěrečné zkoušky stačit. Skutečnost je však poněkud jiná. Praxi máme povolenu od 26. dubna, ale už předtím jsme organizovali pro vycházející ročníky dobrovolné konzultační dny vždy pro šest zájemců. Tato možnost z jejich strany bohužel využita nebyla,“ konstatuje Miroslav Weisz.

Učni si musí obnovit pracovní návyky

Pro účastníky praxe zajistí učiliště povinné testování přímo na místě odborného výcviku. Závěrečné učňovské zkoušky se uskuteční podle klasického harmonogramu, ale bez písemné zkoušky.

„Umístění letošních absolventů černě nevidím, protože zájem ze strany firem o zaměstnávání naších absolventů je stále velký. Jaký bude jejich další profesní osud, to bude záležet už na každém z nich. Základ dostali v průběhu prvních dvou let vzdělávání ve svých oborech a ti šikovní se všechno, o co je letošní rok připravil, určitě za provozu doučí. Podstatně větší problém vnímám v jejich ztrátě pracovního návyku,“ dodává ředitel Weisz.

Tradice i dobré jméno

Učiliště letos opustí kolem osmdesáti „vyučenců“, ale všichni do pracovního procesu rovnýma nohama neskočí. Někteří si už podali žádost o nástavbové maturitní studium a někteří zase projevili zájem rozšířit si vzdělání o další řemesla. Opavské učiliště, které letos dovrší 72 let od založení, má dlouhodobou tradici a dobré jméno nejenom ve Slezsku, ale na celé severní Moravě i po republice.

Budoucí truhláři, zedníci, tesaři, pokrývači nebo klempíři se v soutěžích učňovských dovedností pravidelně umisťovali na předních místech. Například ve školním roce 2019/2020 postoupili tesaři a pokrývači přes krajská kola až do mezinárodních finále, kde obě družstva obsadila první místa. Covidová opatření nejenže uzavřela školy, ale také přesušila možnost soutěžních odborných klání. V podstatě tím zapříčinila ztrátu motivace žáků a vrátila učiliště zase na začátek.