Renovace konkatedrály měla začít letos na jaře, z důvodu nálezu archeologických vykopávek v jejím bezprostředním okolí se oprava této opavské dominanty o několik měsíců odložila.

„Rekonstrukci zbrzdily nejen archeologické nálezy v okolí katedrály v místě bývalého hřbitova, ale i stavba nestandardního lešení. Jelikož se jedná o lešení, které se musí zajistit do cihel navrtanými čepy a konzoly, jeho stavba je časově náročnější. Také se musely dělat další statické výpočty, tím vším se start restaurátorských prací posunul,” vysvětlil technolog restaurování Tomáš Oršový.

Ve čtvrtek 5. září bylo hotové lešení předáno restaurátorům, kteří mohli zahájit své práce. Opravy by podle informací Deníku měly probíhat do září příštího roku.

„Na rekonstrukci se podílí více firem. Restaurátorská firma Jan Janda-RE-ART zajišťuje obnovu celého vnějšího pláště konkatedrály. Naší prací je očistit cihlu od biologického napadení. Běžné znečištění jako guáno nebo prach očistíme pomocí vysokotlaké vody. Atypickým znečištěním katedrály jsou černé krusty, které se velmi těžko odstraňují. Ty čistíme ve vrstvách pomocí speciální pasty. Dále proběhne spárování cihelného zdiva, některé z cihel budou vyměněny úplně. Restaurovat se bude také vstup do konkatedrály. Pracovat se bude postupně, podle etap stavby lešení, začínáme ze severní strany a pokračujeme k východní, pak budou restaurátorské práce probíhat na jižní straně. Západní pohled budeme dělat až příští rok,” doplnil Tomáš Oršový.

Opavskou konkatedrálu zastínilo lešení.

Celková rekonstrukce kostela je vyčíslena na 76,6 milionů korun a jde o zatím největší investici do obnovy sakrálních staveb v ostravsko-opavské diecézi. Stavební a restaurátorské práce se dotknou jak exteriéru, tak interiéru kostela. Kromě cihlového pláště se bude pracovat na opravě omítek nebo výměně oken. Upraveno bude i okolí památky a obnoven bude odvod dešťových vod.

„Uvnitř se provede kompletní výměna elektroinstalace, kostel dostane nové vnitřní osvětlení, výmalbu a restaurovány budou kamenné a zámečnické prvky,“ uvedl projektový manažer ostravsko-opavského biskupství Miroslav Přikryl. Po celou dobu trvání rekonstrukce bude konkatedrála uzavřena. Věřící mohou k bohoslužbám využívat kostel sv. Vojtěcha na Dolním náměstí.