Před rokem a půl šla k zemi část takzvané gabionové zdi na hlavním tahu mezi Opavou a Ostravou. Nejdříve se vyrojily otázky, co to způsobilo. Pak přišly na řadu obavy o technický stav podobných zdí na našich silnicích.

Až nakonec všechny spekulace ukončil soudní znalec, který prstem ukázal na projektanta. Právě jeho chyba totiž za sesunutou zdí stála. Společnost Eurovia, zhotovitel stavby, pak začala gabion opravovat, přičemž hotovo mělo být do konce loňského roku. To se však nestalo.

„Železobetonové stěny už jsou hotové, ale obkladní gabion dosud chybí. S projektantem jsme v průběhu podzimu řešili ukotvení nové budované zdi. Tyto detaily jsou nyní na schválení u investora (pozn. red. investorem je Ředitelství silnic a dálnic). Práce a s tím související dopravní opatření jsme tedy na zimu přerušili, jejich obnovení předpokládáme v dubnu,“ říká mluvčí Eurovie Iveta Štočková. Nový termín pro dokončení oprav je pak stanoven na 31. srpna.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) neotálelo a preventivně nechalo přezkoumat i jiné zdi v kraji mající podobné projekční řešení. Zjistilo se, že riziko pádu číhá i na dalších místech. Konkrétně na prodloužené Rudné a u právě budované východní části severního obchvatu Opavy.

„Tyto stavby byly podrobeny revizi a v rámci náprav zjištěných nedostatků byly řešeny formou doplnění gabionové konstrukce o další prvky, u prodloužené Rudné se vybudovala nová gabionová zídka před původní konstrukcí. U obchvatu Opavy došlo k částečné přestavbě stěny a provedení dodatečných kontrolních zkoušek. Tato opatření už byla relizována, případně jsou průběžně dokončována,“ konstatuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.