„V loňském roce město podalo žádost o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení na 2. část projektu, která pokračuje v ulicích Adamusova a Dětmarovická. Předpokládané náklady jsou okolo osmi a půl milionu korun, dotace byla schválena ve výši 4,3 milionu,“ vysvětluje starosta města Miroslav Chlubna. 

Práce tak začaly před několika dny a jedná se například o rekonstrukci chodníků, vybudování nových a rekonstrukci stávajících parkovacích stání, modernizace veřejného osvětlení, sadové úpravy a dětské hřiště včetně mobiliáře.

„Nových parkovacích míst bude tentokrát osm. Město se při daných rekonstrukcích snaží zachovat co nejvyšší počet míst k parkování, žel, někdy jde jen o legalizaci dříve nelegálních parkovacích míst, někdy se kvůli dodržení nových norem musí některá místa dokonce zrušit,“ říká k hlavnímu problému přeplněného sídliště mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Bude nakonec i parkovací dům?

Sídliště V. etapa má dvojnásobnou hustotu obyvatel, než ostatní části Orlové. Problémy s parkováním a hledání nových parkovacích ploch se tak podle města řeší jen velmi těžce. V minulosti měl pomoci i tzv. parkovací dům.

Objekt měl mít tři patra a nabídnout zde 142 parkovacích míst. Kvůli obavám z hluku a zplodin byli ale proti obyvatelé domu, u kterého měl nový objekt stát. „Vzhledem k zastaralosti projektové dokumentace na parkovací dům uvažuje současné vedení města o její aktualizaci,“ řekla k situaci mluvčí orlovské radnice.

„V přípravě je zadání dokumentace na 4. část projektu, která bude realizována na ulici F.S.Tůmy a bude se jednat zejména o rekonstrukci parkovacích stání a chodníků,“ dodává vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.