„Náš betlém se změnil, Panna Maria nestojí vedle chýše. Porodila Ježíška, má ho v jesličkách a spolu se svatým Josefem se radují,“ vysvětlovala farnice a spoluautorka kompozice Ludmila Urbanová. S tím, že před chlév se svatou rodinou přibyli i pohybliví poutníci s dary pro pacholátko.

„Trubačovi, který dosud hrál melodii Ejhle, Hospodin přijde, jsem přehodil v počítači program. Nyní troubí jednu z deseti vánočních koled,“ upozorňoval Urbanové manžel František, jenž je kostelník katedrály a sestavuje i zdejší betlém. Do třetice podle něho přijde výměna na Tři krále.

Betlém v katedrále Božského Spasitele, 1. prosince 2022, Ostrava.
VIDEO: Ostravská katedrála má novinku, betlém letos doplnila těhotná Panna Maria

Pohyblivý betlém, jak upozornil, patří k chloubám tohoto chrámu a pod jeho tradičním hávem se skrývají moderní technologie: „Pohyb některých figurek řídí krokový motor s mikroprocesory Picaxe, vše je ovládáno programem z PC včetně přehrávání melodií trubače a harfistky z MP3.“