„Od června jsme petiční stánek postavili dvacet sedm krát na různých místech v Havířově a okolí. Našim hlavním cílem bylo diskutovat s občany a nahradit tak absenci veřejné diskuse s městem. Přitom jsme získali množství petičních podpisů, které daleko předčilo naše očekávání. Ověřili jsme si, že téma přeložky zajímá ne jen Životičany, ale také mnoho občanů Havířova, přilehlých obcí a přesahuje hranice města,“ řekl předseda spolku Životice Sobě Marek Hanák.

„V aktivitách proti uvedeným stavbám stále pokračujeme. Ve věci přeložky I/11 se již uskutečnila informativní schůzka s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. V nejbližší době bude petice postoupená zastupitelstvu města Havířova s výzvou vyjádřit se. Bude také dána na vědomí Krajskému úřadu, Ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic,“ dodal předseda spolku.

Jak již Deník uvedl v minulosti, podle spolku Životice Sobě obě stavby ovlivní kvalitu bydlení v dané lokalitě, změní ráz krajiny i života a zhorší dopady na životní prostředí. To jsou také hlavní důvody petičních aktivit.

Co se týče zmíněné silnice I/11, investor Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádí, že stavba je stále zatím v papírové podobě.

„V září 2018 zde došlo k aktualizaci dokumentu, který prognózuje intenzity automobilové dopravy a tudíž je nutné aktualizovat jednotlivé studie, což se právě teď děje. Právě probíhá Technicko-ekonomická studie, která má za úkol stabilizovat technické řešení celé stavby a současně vyhodnotit její ekonomickou efektivnost,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová

„Pokud bude stavba ekonomicky rentabilní, bude do Centrální komise Ministerstva dopravy předložen nový záměr projektu a bude možné zahájit práce na dalších stupních projektové dokumentace,“ dodala Nina Ledvinová.

Postoj havířovského magistrátu? „Peticí se budeme zabývat, zatím, jsme ji ale neobdrželi“ uvedla tamní mluvčí Michaela Adamcová.