Opravná budova muzea otvírá v roce, kdy si Český Těšín připomíná 100 let od svého vzniku. „Vzhledem k tomu, co se událo v posledních týdnech to bude ale akce spíše komorní,“ říká mi v novotou vonících vstupních prostorách budovy ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka. 

Společně historikem Radimem Ježem budou mými průvodci všemi patry, kde jsou pro návštěvníky připraveny expozice přírodovědné, etnografické, historické i umělecké. Podkroví je určeno pro pedagogickou činnost a práci s dětmi, nechybí přednáškový sál. Nová bude i muzejní vědecká knihovna.

„Není to klasická muzejní expozice, ale moderní, z velké části multimediální forma prezentace historie Těšínska, kterou jsme nazvali Příběh Těšínského Slezska,“ zdůrazňuje Zbyšek Ondřeka.

Stálá expozice zachycuje dějiny Těšínska od konce 13. století, kdy vzniklo Těšínsko jako knížectví ve Slezsku a dovede návštěvníky až do roku 1920, kdy bylo Těšínsko rozděleno mezi Československo a Polsko, a končí druhou světovou válkou.

Od prvohor do 20. století

V přízemí budovy si prohlédneme panel s úvodními a geografickými informacemi o regionu Těšínska a polského Horního Slezska a hranicích tohoto regionu, jak se měnily v průběhu staletí. A pak už míříme do podzemí. Jak příznačné, pro region spjatý s těžbou černého uhlí. 

Ve sklepních prostorách na návštěvníky čeká expozice prehistorického období a informace o geologickém vývoji tohoto území. „Dole se lidé dozvědí, po čem chodí, tedy po zemi, a v dalších patrech se dozvědí, co se na té zemi odehrávalo,“ říká druhý z mých průvodců, Radim Jež.

Část expozice je věnována už zmíněnému dobývání uhlí. Návštěvníci si mohou prohlédnou staré hornické kahany, podívat se, jak to vypadalo v uhelné štole a dozvědí se něco o tom, jak se dobývalo uhlí v 19. a počátkem 20. století.

Po návratu nad úroveň země čekají návštěvníky v 1. až 3. patře informace o historii Těšínska a Těšína, o přírodě v okolních horách, o lidech, kteří na Těšínsku po po staletí žili, a nechybí pochopitelně spousty exponátů přírodovědných, církevních, technických, etnografických.

Část expozice zaujímá politický a národnostní vývoj na Těšínsku, který je diametrálně odlišný od naprosté většiny regionů v zemích Koruny české a poté Československu první polovině 20. století.

Interaktivní expozice

Systém prohlídek nově instalovaných expozic nebude jako na hradech či zámcích. Se zprostředkování všech možných dostupných informací návštěvníkům pomáhají nejmodernější multimediální a audiovizuální technologie.

„Expozice budou volně průchozí, nebude u toho průvodce. Všude je spousta interaktivních prvků, takže kdo bude chtít, všechno si sám vyhledá a zjistí. Pro skupiny samozřejmě budou po domluvě i komentované prohlídky,“ říká ředitel muzea Zbyšek Ondřeka. A ještě jednou zdůrazňuje, že Muzeum Těšínska není zámek. „Jsme muzeum, které představuje výsledky badatelské a sběratelské práce historiků, badatelů, přírodovědců, etnografů a dalších odborníků,“ dodává Ondřeka. 

Jak už bylo řečeno, otevření zrekonstruované budovy muzea proběhne za účasti mnoha hostů v pátek 19. června. Další den pak přivítají zájemce z řad veřejnosti. „Začneme zkouškovým provozem, protože zatím s takovým provozem muzea, jaký nás čeká, nemáme zkušenost, 20 let tady nic nebylo, takže se to budeme učit, zvládat technologie, úklid a spoustu dalších věcí. A mezitím budeme dovybavovat tu budovu tak, abychom mohli 28. července zahájit výstavy věnovanou výročí 100 let od vzniku Českého Těšína,“ přiblížil ředitel muzea.

Datum není náhodné. 28. července 1920 byl totiž původní Těšín rozdělen mezi Polsko a Československo a vznikl Český Těšín.

K TÉMATU

Z historie Muzea Těšínska

Muzeum bylo založeno v roce 1948, a jeho duchovním otcem se stal kantor Ladislav Báča. Výstavní budovu na Hlavní třídě v Českém Těšíně, postavenou v letech 1885 až 86, začalo využívat od roku 1951. Rekonstrukce historické budovy započatá v roce 1998 musely být přerušena. Vyřešení majetkových vztahů, kdy se majitelé vlastnických podílů dohledávali po celém světě, trvalo do roku 2016, kdy se celá budova stala majetkem Moravskoslezského kraje, a v roce 2018 začala její generální rekonstrukce. Nyní probíhají dokončovací práce se dovybavují expozice. Úpravou prošel i muzejní dvůr, kde vzniká prostor pro pořádání kulturních aktivit. Rekonstrukce a vybavení expozic přišlo na více než 100 milionů korun, větší část ale zaplatí evropská dotace.