Jde o podezření, která se týkají zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rozporu se zákonem, a to v oblasti drobných neplánovaných oprav bytů a nebytových prostor. Z tohoto důvodu si u pracovníků krnovského odboru správy majetku města policisté vyžádali součinnost. Oslovili je s několika dotazy a požádali o některé dokumenty.

„Policii jsme o prošetření požádali z principu předběžné opatrnosti. Disponujeme totiž jak odborným posudkem společnosti RECTE.CZ, z nějž vyplývá, že městský úřad v této oblasti dlouhodobě zadával veřejné zakázky malého rozsahu v rozporu se zákonem, tak vyjádřením odboru správy majetku. Ten stanoviska uvedená v odborném posouzení rozporuje a trvá na zákonnosti všech svých postupů,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Starosta ujišťuje občany, že Město Krnov ve spolupráci se společností RECTE.CZ už připravuje zcela nový systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na údržbu bytového a nebytového fondu tak, aby již nebylo pochyb, zda je v souladu se zákonem.
Bývalý místostarosta Michalů Brunclík ČSSD už před pár týdny vyzval vedení města, aby v rámci ohlašovací povinnosti kontaktovalo Policii ČR.

„Žádám, aby toto téma bylo zařazeno k projednání na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva, aby se zcela otevřely karty. Pokud by se někteří lidé z opozice o věc nezajímali, je možné, že by byla tiše zametena pod koberec,“ napsal Michal Brunclík Tomáši Hradilovi v půlce července.