Své návrhy mohli lidé podávat do poloviny dubna, vybrané projekty budou známy v červnu. „Momentálně se projekty posuzují. Až tato fáze skončí, vyberou se ty, které jsou vůbec realizovatelné. A teprve po obhajobě tvůrců formou videí a zároveň po posouzení se rozhodne, jestli vůbec jejich námět uspěje, jak bude realizován a v jaké časovém horizontu,“ sdělila mluvčí města Orlová Nataša Cibulková.

Dodala, že letos zastupitelé pro participativní rozpočet uvolnili jeden milion korun. Právě tolik peněz se rozdělí mezi projekty, které navrhnou sami obyvatelé města. Ovšem už nyní se ví, že všechny návrhy, které lidé odevzdali, mají hodnotu celkově 2,2 miliony korun, tedy více než rozpočet povoluje. „I přesto budou mít občané z čeho vybírat,“ upřesňuje místostarostka Naděžda Kubalová s tím, že budou vybrány nejméně projekty čtyři.

Lidé chtějí dětská hřiště, lavičky nebo cykloboxy

Celkem 14 návrhů projektů, které budou nyní bojovat o realizaci, se týká především zvelebení veřejných ploch a jsou mezi nimi například vize týkající se oprav chodníků, dětských hřišť, doplnění laviček, vybudování naučné stezky či prostoru pro sportovní aktivity mládeže a pořízení cykloboxů. „Samotná realizace návrhů je dle harmonogramu naplánovaná od července 2019 do prosince 2020,“ dodala Nataša Cibulková.

Hlasování proběhne elektronickou a papírovou formou. Každý hlasující bude mít k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas. Své hlasy může každý rozdělit libovolně mezi projekty, jednomu projektu však připadne maximálně jeden hlas.

Výsledky hlasování budou po sečtení hlasů zveřejněny na webu a facebooku města.