Nyní vodní dílo společně s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici a Morávka na řece Morávce zásobuje převážnou část regionu pitnou vodou. Současně slouží k povodňové ochraně měst podél řeky Ostravice od profilu nádrže až po Ostravu. Voda akumulovaná v nádrži v horském prostředí Moravskoslezských Beskyd má velmi dobrou kvalitu.

Název Šance je odvozen od bývalé železniční zastávky Šance na zrušené trati Ostravice – Bílá. Zastávka byla zase pojmenována po historickém opevnění, takzvaných „šancích“, které se zde dříve nacházely. Výška hráze nade dnem údolí činí 63,5 metru, celkový objem nádrže je 56,4 milionu metrů krychlových. Zatopená plocha činí 306 hektarů.

„Toto významné vodní dílo je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vodní díla mezi sebou spolupracují a plní funkce zásobení pitnou i provozní vodou, zabezpečují zůstatkové průtoky v tocích v době sucha a povodňovou ochranu. Dále pak ovlivňují jakost vody v tocích pod nimi a v neposlední řadě vyrábějí elektrickou energii. Některé nádrže slouží i k rekreaci,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč. Přehrady Šance se ale rekreační funkce netýká.

Přehrada má za sebou rekonstrukci

V období 2015 až 2018 byla na vodním díle Šance úspěšně provedena rozsáhlá rekonstrukce, po které je možné profilem přehrady převést i extrémní povodeň s dobou opakování deset tisíc let. „Stavební činnost představovala široký okruh prací, zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že významnou částí byly masivní zemní práce na sesuvu Řečica vedoucí ke zvýšení jeho stability.

Za celou dobu provozu se na díle vystřídali jen čtyři vedoucí hrázní. Záměr na výstavbu přehrady Šance vznikl před více než sto lety. První úvahy o výstavbě přehrady v Beskydech jsou spojeny s řešením problémů Ostravy se zásobováním pitnou vodou na přelomu 19. a 20. století. Přehrada tehdy měla zásobovat skupinový vodovod pro oblast od Místku po Bohumín. Dalším impulsem byly katastrofální povodně v letech 1902 až 1903.

Kvalita vody je vysoká

„Cílem vlastní výstavby vodního díla o téměř šedesát let později byla skutečně potřeba pokrýt narůstající nároky na pitnou vodu na rozvíjejícím se Ostravsku. V letech 1964 až 1969 tak byla vybudována údolní nádrž v té době s nejvyšší sypanou hrází v republice. V současnosti vodní dílo Šance figuruje na třetím místě za novějšími přehradami Dalešice na řece Jihlavě a Slezská Harta na Moravici,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry.

Jakost vody v nádrži vždy úzce souvisí s jakostí vody, která ji napájí. Ta je zase závislá na činnostech, které probíhají v povodí nad nádrží. Tím, že v povodí přehrady nejsou žádná významná lidská sídla, ani průmyslové, tedy bodové zdroje znečištění, je kvalita vody beskydských přítoků velice vysoká. Monitoring kvality vody v nádrži probíhá každoročně v období měsíců dubna až září na předem stanovených místech.

Význam vodního díla za povodní se ukázal v letech 1972, 1985 a především v roce 1996, 1997 a 2010, kdy přehrada umožnila výrazně snížit maximální průtok v Ostravici a zamezit tak zejména zatopení částí měst Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek a Ostrava.