Společnost Suez plánuje rozšířit kapacitu provozu Cennzo v Mariánských Horách z pětadvaceti na čtyřicet tisíc tun spáleného nebezpečného odpadu za rok. Deník v novém seriálu, věnujícímu se právě rozšíření spalovny, oslovil iniciátory petice proti jejímu rozšíření.

Aktuální téma ostravské spalovny se vloni řešilo i cestou podpisové akce, mezi jejíž iniciátory patřil František Gaško ze sídliště Fifejdy.

„Když se na plány rozšiřování spalovny na nebezpečný toxický odpad upozorňovalo v médiích, začal jsem se o ně zajímat a kontaktoval úřady i politiky. Aby nedopustili další zdroj znečištění v našem městě,“ vysvětloval Gaško s tím, že největšího pochopení dosáhl u zdejších „Pirátů“.

„Zpočátku se k tomu nikdo nechtěl příliš stavět, byť žijeme v jedné z nejznečištěnějších oblastí,“ uvedl k tomu dále.

„Ale mi není jedno, co zde dýcháme. A tak vznikla petice nazvaná Stop spalovně nebezpečných odpadů,“ pokračoval Gaško. Ten v této věci oslovoval lidi v okolí a vylepoval i plakáty upozorňující na ni.

„Názory občanů byly proti i pro a generace se ukázaly rozdělené v názorech. Starším to bylo jedno, protože zažili horší časy. Mladším ne, jelikož chtějí žít a vychovávat děti ve zdravém prostředí,“ uvedl spoluautor petice. Lidé si podle něho pletli i spalovnu komunálního (běžného) a toxického smetí.

Petice, pod niž připojilo své podpisy dvanáct stovek obyvatel, byla předána na posledním veřejném projednávání záměru společnosti SUEZ, Využití zdrojů. Z ministerstva životního prostředí se nejprve dostalo „nemastné, neslané“ chápající odpovědi. A poté zprávy o povolení rozšíření spalovny. A nerozhodní či lhostejní se probrali! „Najednou se ozývá spousta lidí, kteří se domnívali, že to dopadne jinak. Chtějí podepisovat, to, mimochodem, stále mohou u ostravských Pirátů a na jejich akcích,“ poznamenal spoluautor petice. Nově shromažďované podpisy prý využijí při „napadání rozhodnutí“.

„Ostrava se potřebuje proměnit na místo zdravého života, aby tady byla chuť zůstávat, zakládat rodiny a spokojeně žít. Město má dost plusů dostupné bydlení, bohatý kulturní život a kvalitní zdravotní péči ,tak z něho nedělejme smetiště Česka. Aby mladší neutíkali mimo region,“ zakončil Gaško.

Ministerstvo životního prostředí povolilo společnosti SUEZ, Využití zdrojů rozšířit provoz CENNZO na likvidaci nebezpečných odpadů. Ta začala fungovat před deseti lety v Mariánských Horách v areálu bývalé koksovny Jan Šverma. Kapacita pětadvaceti tisíc tun za rok se prý má zvětšit na čtyřicet tisíc.