Pokutu městu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) za zakázku vyhlášenou v roce 2012. Město tehdy připravovalo výměnu oken v 1580 bytech s předpokládaným nákladem zhruba 170 milionů korun.

Specializovaná firma odpovědnost nenese?

Důvodem udělení sankce bylo dodatečné a nadbytečné zpřísnění technických podmínek veřejné zakázky na dodávku plastových oken, čímž se pro některé firmy staly diskriminační.

Protože šlo o významnou zakázku s investicí téměř 200 milionů korun, na kterou si město vzalo úvěr 150 milionů, dohlížela na její zdárný průběh specializovaná společnost Seller Moravia. Dalo by se čekat, že odborníci ponesou za svou práci i odpovědnost. Pravda je ale jiná. Po této firmě nikdo peníze za způsobenou škodu nežádá.

Město tvrdí, že si tuto firmu najala Městská realitní agentura Havířov (MRA), tudíž po ní nemůže vymáhat škodu. MRA naopak tvrdí, že škoda vznikla městu a nemá proto důvod cokoli po Seller Moravia vymáhat. Samotná firma se k dotazům Deníku o její činnosti a zodpovědnosti dosud nevyjádřila.

Zajímavé je, že pracovník společnosti Seller Moravia Miroslav Pros byl pověřen jednat přímo za město. Dokazuje to i jeho podpis pod písemnou zprávou zadavatele zakázky, kterým bylo právě město Havířov. Pros ve zprávě z dubna 2013 stvrzuje celý průběh a výsledek veřejné soutěže, včetně vítězné firmy, pořadí dalších uchazečů i těch, kteří byli ze soutěže vyloučeni. To vše jménem města.

Dokument podepsaný za město Miroslavem Prosem ze společnosti Seller Moravia.Zdroj: Město Havířov

Dokument podepsaný za město Miroslavem Prosem ze společnosti Seller Moravia.Zdroj: Město Havířov

Nepodepsal se

Pros byl také členem hodnotící komise, která ve finále soutěže otevírala obálky a hodnotila kvalifikaci jednotlivých uchazečů. Jako jediný ze šestičlenné komise však není pod zprávou o výsledku činnosti komise podepsán. Podepsán tam není ani jeho náhradník z firmy Roman Tyl. Město proto ani jednoho nezařadilo na seznam členů komise, po kterých vymáhá částku 1,5 milionu.

Vše o MRA čtěte ZDE

 

„Administrací veřejné zakázky rada města pověřila MRA, nikoliv společnost Seller Moravia. K dotazu, z jakého důvodu MRA uzavřela v souvislosti se zakázkou s touto společností smlouvu, se vyjádřit nemůžeme. Na návrh MRA, jako zpracovatele materiálu pro Radu města Havířova, jmenovala rada jako člena a náhradníka hodnotící komise, mj. zástupce společnosti Seller. V zápisech z jednání hodnotící komise nejsou pánové Pros a Tyl podepsáni, nejsou tedy evidováni městem jako přítomní členové jednání hodnotící komise. Na 1. jednání Rady města Havířova dne 5. listopadu 2018 rozhodla rada o podání žaloby vůči členům hodnotící komise, tedy členům, kteří podepsali protokol jednání hodnotící komise, a to s ohledem na závěry rozhodčího řízení vedeného s administrátorem veřejné zakázky, tedy s MRA,“ sdělila Deníku mluvčí magistrátu Jana Kriš.

„My jsme po nikom škodu nevymáhali, protože škoda vznikla městu. Město tudíž musí vymáhat škodu,“ dodal za MRA její jednatel a nynější radní za ANO Róbert Masarovič.

Členové komise vinu odmítají

Jak už Deník informoval, původně se radnice snažila peníze dostat přímo ze své vlastní společnosti MRA, se kterou však prohrála rozhodčí soud. Následně tedy byli k uhrazení škody vyzváni členové komise. Ti se však k placení nemají, protože podle svých slov oni do podmínek zakázky nezasahovali a nemohli způsobit žádnou škodu.

„Ano, i já jsem dostal výzvu k zaplacení částky 1,5 milionu korun. Za svou osobu k tomu mohu uvést, že jsem proti tomuto nároku podal odpor. Neshledávám souvislost se závěrem ÚHOS a plněním úkolů komise,“ řekl jeden z členů komise Jiří Šebesta, který byl tehdy i členem městské rady.

Ostřeji se vyjádřil další člen komise Radoslav Basel, který byl v té době na magistrátu vedoucím odboru investic: „Mne zatím v této věci nikdo nikdy a nijak nekontaktoval. O žalobě města na členy komise jsem se dověděl z médií a bohužel to není poprvé, co se dovídám zásadní informace tohoto druhu z médií. Postup města a rady absolutně nechápu. Z toho, co o tom vím, mám za to, že je to šité horkou jehlou. Každému člověku, který má alespoň elementární právní vzdělání a přehled o zákonu o veřejných zakázkách, přijde postup rady města absolutně nelogický. Dovozuji, že účelem těchto kroků není spravedlnost, ale snaha zbavit se zodpovědnosti. Samozřejmě, pokud mi nějaký dokument od města přijde, budu na něj reagovat.“

Definitivně rozhodli radní

Možnými viníky se jeví přímo členové vedení města. V té době městu vládla koalice ČSSD a KSČM spolu s Hnutím pro Havířov. Jedenáctičlenná městská rada rozhodovala o přijetí úvěru, vyhlášení soutěže, námitkách neúspěšných uchazečů i finálním přidělením zakázky vítězné firmě.

V té době byli radními primátor Zdeněk Osmanczyk (ČSSD), jeho náměstci Eduard Heczko (KSČM), Petr Smrček (ČSSD) a Daniel Pawlas (KSČM) a řadoví radní za ČSSD Jiří Martinek Eva Radová, Michaela Horňáková, Vojtěch Kozák, za KSČM Jiří Šebesta a Alice Hegyi a za Hnutí pro Havířov Rudolf Šimek. 

Zakázka se přitom městu dále prodražuje. Pokuta sice činí 1,5 milionu, původně však byla vyměřena na 2 miliony. Radnici se ale podařilo dosáhnout snížení. Nicméně, městskou kasu zakázka stejně na téměř dva miliony přijde, pokud to ve finále nebude dokonce více. Město si totiž nechalo vypracovat několik právních analýz u externích právních kanceláří, které rozhodně zadarmo nebyly. Na bezmála 200 tisíc korun přišly náklady spojené s prohraným rozhodčím řízením. Přitom před neúměrným prodražováním radnici varovali i právníci, kteří nedoporučovali žalobu na členy komise. Toho ale radní nedbali.