Město odmítlo původní návrhy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na modernizaci úseku silnice I/56, které počítaly s vybudováním až 14 metrů vysokých protihlukových stěn. Koncem týdne oznámilo dohodu s Moravskoslezským krajem a ŘSD o podobě modernizace Místecké ulice.

O jak důležitou dopravní tepnu pro město jde a jak vypadaly její úpravy (různých úseků) v posledních letech, se můžete podívat ve fotogalerii výše.

Křižovatka na hranici Poruby a Svinova, kde se staví nový Lidl, bude celé prázdniny mimo provoz.
Už jen týden a stavba Lidlu odřízne další příjezd do Poruby od jižního směru

Podle tento týden zveřejněného materiálu došlo ke shodě na „městotvorném řešení“, které zajistí adekvátní prostor nejen pro auta, ale také pěší a cyklisty. Má jít o výsledek mnohaletých jednání. Ostrava předložila v roce 2019 ŘSD vlastní řešení území, které se stalo základem pro uzavření aktuální dohody o podobě projektu.

Urbanistická studie budoucí podoby Místecké.Urbanistická studie budoucí podoby Místecké.Zdroj: Ostrava

Podle primátora Tomáše Macury nemůže město ani přes její důležitost rezignovat na další aspekty svého rozvoje. „Proaktivně jsme navrhli takové řešení, které město nerozděluje, ale naopak propojuje a také zachovává a zlepšuje kvalitu bydlení a života v této lokalitě. Dnes je na stole projekt a dohoda, která skutečně odráží komplexní potřeby města i státu. Věřím, že navrhovaný projekt podpoří také centrální komise a k jeho realizaci dojde v nejbližších letech,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Zakrytí části silnice s propojovacími lávkami

Úsek je dosud v dvoupruhovém uspořádání, ŘSD navrhovalo rozšíření na čtyři pruhy. Podle nového návrhu dojde k částečnému snížení nivelety stavby a zakrytí pobytovou střechou a návazným systémem propojovacích lávek. Vznikne tak 460 metrů dlouhá polootevřená galerie, která propojí území mezi ulicemi Místeckou, Českobratrskou a Frýdlantskými mosty.

Starosta Vřesiny Jiří Kopeň.
Kvůli hluku z prodloužené Rudné někteří lidé ve Vřesině uvažují o prodeji domu

„Bytovým domům, kterým jen pár metrů před okny měla stát 14metrová protihluková stěna, vznikne před domem zelený veřejný prostor a lávkou pro pěší se během pár minut dostanou až na ulici Stodolní. Adekvátně bude dotvořen i prostor okolí školy a území nabídne i několik ploch pro budoucí zástavbu. Klíčovým tématem je také budoucí využití a zachování funkčnosti haly Tatran. Projekt a stavbu bude následně zajišťovat ŘSD, město bude spolufinancovat některé objekty, a to ty, které primárně vznikají požadavkem města na kvalitní městotvorné řešení hodné 21. století,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Podle ní se tímto krokem výrazně zlepší vazby mezi centrem a dalšími částmi města, například kolem městské nemocnice.

Nový přístup do haly Tatran

Na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ulici Porážkovou ústící v lokalitě Jatek, zřídí se nový přístup do haly Tatran, Na střeše galerie budou provedeny vegetační úpravy. Místecká bude po úpravě čtyřpruhová.

V rámci projektu dojde také k výstavbě P+R parkoviště pod Frýdlantskými mosty s kapacitou 201 míst a napojením na hromadnou dopravu. Vybudování parkoviště bude zahrnovat také stavbu nového příjezdu k hale Tatran, výtah pro napojení na hromadnou dopravu a velkorysou výsadbu zeleně.

První náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.
Šlo udělat rozhodnutí špatné a ještě horší, zní z kraje ohledně mostu přes Odru

Předpokládaná hodnota zakázky je 1,856 miliardy korun, záměr teď míří do centrální komise ministerstva dopravy. Plán počítá se zahájením stavby v roce 2026. Více o projektu se dočtete na webu věnovanému strategickému plánování v Ostravě.