Už jen do konce října potrvají stavební práce na přehradě Šance. Náročná rekonstrukce za zhruba půl miliardy korun, která trvá tři roky, zvýšila bezpečnost přehrady.

„Byla zvýšena a upravena koruna hráze, včetně vlnolamu. Přísypem se zvýšila stabilita hráze a nově byla provedena injekční clona v podloží hráze. Zvýšila se také stabilita svahu nad nádrží v údolí Řečice, a to odtěžením jeho horní části a přesunem horniny do jeho dolní části. Modernizací prošla také měřicí zařízení sledující stav hráze,“ upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Přehrada má být schopna utlumit mnohem větší množství vody než při katastrofálních povodních v roce 1997. Před padesáti lety ji projektanti navrhli tak, aby pohltila stoletou vodu. Dnešní standardy jsou ale výrazně výš, přehrada by si měla poradit i s desetitisíciletou povodní. Kvůli rekonstrukci muselo ustoupit také staré provozní středisko.

PITNÁ VODA

Přehrada, která zásobuje pitnou vodou obyvatele Novojičínska, Frýdecko- -Místecka, Ostravy nebo části Karvinska, je teď naplněna ze zhruba šedesáti procent zásobního objemu. Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. Kdy se tak stane, bude záležet na přítocích do přehrady.

Kvůli stavebním pracím byla po celou dobu uzavřena hráz přehrady, která je mimo jiné na trase žluté turistické značky z Ostravice na Lysou horu. Bezprostředně po ukončení rekonstrukce se však hráz ještě veřejnosti neotevře, a to kvůli kolaudaci jednotlivých částí stavby. Do doby vydání kolaudačních souhlasů, což může trvat několik měsíců, totiž nelze umožnit přístup veřejnosti do prostoru vodního díla.