Společnost Suez plánuje rozšířit kapacitu provozu Cennzo v Mariánských Horách z pětadvaceti na čtyřicet tisíc tun spáleného nebezpečného odpadu za rok. Deník v novém seriálu, věnujícímu se právě rozšíření spalovny, oslovil iniciátory petice proti jejímu rozšíření.

PETICE

Mezi prvními, kdo se proti rozšíření spalovny ohradil, byli – v souladu se svým volebním programem – Piráti. „Už před více než rokem, po prvním zveřejnění záměru v procesu EIA (vlivu na životní prostředí), jsme podali připomínky a zorganizovali proti němu petici Ne spalovně,“ vysvětluje Rostislav Řeha, přední ostravský představitel Pirátů a zároveň místostarosta centrálního obvodu města, který o spalovně ví první poslední.

Co především mu na záměru rozšířit provoz spalovny vadí? „Téma sledujeme jak na úrovni obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tak i na ostravském magistrátu. Postupně jsme podali přes čtyřicet konkrétních technických připomínek a zároveň tvrdíme, že se jedná se o nový zdroj znečištění ve značně zatíženém území, ve kterém stále přetrvává nezákonný stav překračování imisních limitů,“ upozorňuje Řeha, že – i přes neustálé kasání se podniků o jejich emisní bezúhonnosti – spalovna není jediný „hříšník“.

SUEZ Využití zdrojů, a.s. - spalovna odpadů v Ostravě. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

CO PROTI ROZŠÍŘENÍ SPALOVNY PODNIKNOUT?

Snaha Pirátů doposud na úrodnou půdu dopadla jen z části. „Přes všechny nesouhlasy a připomínky bylo ministerstvem nakonec nepochopitelně vydáno souhlasné závazné stanovisko. S tím se však rozhodně nehodláme smířit!“

Proti rozhodnutí MŽP prostředí hodlají Piráti dále bojovat. „Stojíme si za tím, že mnohé podané připomínky nebyly odpovídajícím způsobem vypořádány, domníváme se, že toto závazné stanovisko bylo vydáno protiprávně a budeme iniciovat jeho přezkum,“ ubezpečuje Rostislav Řeha, podle něhož tak není – i přes nemožnost se proti rozhodnutí MŽP odvolat – otázka rozšíření spalovny definitivně rozhodnuta.