V roce 1947 byl kostel rozšířen o boční kaple a sakristii. Zajímavostí kostela jsou dřevořezby na lavicích a okna vytvořená speciální technikou – ledováním. Stávající varhany v kostele svatého Cyrila a Metoděje postavila na sklonku druhé světové války kutnohorská firma Josefa Melzera.

Kostel dosud slouží, ale jedná se o zvukově, materiálově a technicky nevyhovující hudební nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem roku 1945. Celkové náklady na nové varhany s 10 až 11 rejstříky se předpokládají ve výši 3 milionů korun. Dosud byl získán milion korun z darů od firem.

Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského.

„Věřím, že tato sbírka bude stejně úspěšná jako sbírka Daruj FM na opravu evangelického kostela, kdy občané poslali na transparentní účet  290 tisíc korun a město Frýdek-Místek dodalo 200 tisíc korun,“ uvedl Marcel Sikora, náměstek primátora.

V letošním roce slaví Chlebovice 700 let od jejich založení a nové varhany budou pro zdejší obec a kostel pozitivním přínosem.

Program Daruj FM letos vyhlásil současně dvě veřejné sbírky. První je určena na pořízení nových varhan pro kostel svatého Cyrila a Metoděje v Chlebovicích, druhá na zvelebení okolí chaty Prašivá.

V rámci sbírek lze přispívat na transparentní účet. Město Frýdek-Místek je připraveno přispět stejnou částkou, kterou se ve sbírkách podaří vybrat od lidí. Maximálně však věnuje částku 200 tisíc korun na chlebovické varhany a 100 tisíc korun pro chatu Prašivá.