„Výstava dokumentuje vývoj cyrilometodějské tradice od počátku osmnáctého století, přes vývoj v devatenáctém století, kde ke slovu přichází i umělecké zpracování cyrilometodějského motivu, až po nedávnou minulost, plnou dramatických zvratů, které přineslo dvacáté století" přiblížil ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Mezi nejvzácnějšími exponáty bude zastoupen oltářní obraz Cyrila a Metoděje z farního kostela v Zašové. Dále bronzový zvon Cyril a Metoděj ze Zvonařské dílny v Brodku u Přerova nebo dřevěný model radhošťské kaple, ze sbírek Valašského muzea v přírodě. K vidění bude spousta archiválií, literatury, několik obrazů a drobných exponátů s cyrilometodějskou tématikou.

Výstava bude otevřená do 3. listopadu. Vstupné je čtyřicet korun.