VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Soudný den fakultní nemocnice se blíží

Do konce měsíce dubna by ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch měl oznámit vítěze výběrového řízení na post ředitele Fakultní nemocnice Ostrava.

13.4.2018
SDÍLEJ:

Fakultní nemocnice v Ostravě.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kdo bude ovládat největší zdravotnické zařízení v regionu s obratem takřka pět miliard korun?

Z šesti kandidátů, kteří se podle informací Deníku do konkurzu přihlásili, je hlavním favoritem dočasně pověřený ředitel Evžen Machytka.

Zda se situace v květnu uklidní, není ale vůbec jasné. Už samotné dočasné jmenování Evžena Machytky totiž vyvolalo v některých odborných kruzích, ale také třeba ve vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, velké pozdvižení a nevoli.
A to hlavně proto, že Evžen Machytka je úzce propojen s kontroverzním lékařem Pavlem Zončou, který se aktuálně soudí s FNO i Lékařskou univerzitou.

Právě propojení těchto dvou institucí je pro budoucnost nejdůležitější. Podle přednosty kliniky hematoonkologie FNO a prorektora Lékařské fakulty Ostravské univerzity Romana Hájka jsou minimálně obavy na místě. „Stačí si shrnout tři události posledních dní, které se ve FNO udály. Do dočasného vedení je dosazen lékař, který se soudil s Ostravskou univerzitou.

S ním přichází lékař (Pavel Zonča), který byl z FNO propuštěn ze závažných důvodů. Tento lékař se soudí jak s OU, tak s FNO a jde o bývalého děkana, který byl odvolán,“ uvedl Roman Hájek.

Další hlasy z odborných kruhů zpochybňují dokonce i to, zda Evžen Machytka splňuje podmínky výběrového řízení. Především bod, že adept musí mít minimálně pětileté zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců. „Vedl jsem úspěšnou soukromou firmu, včetně dvou amerických start-up firem,“ řekl Evžen Machytka, kterému sebevědomí rozhodně nechybí.

Pokud v konkurzu uspěje, bude ho v každém případě potřebovat.

Fakultní nemocnice totiž není soukromá firma ani americký start-up. Pracuje v ní 3296 zaměstnanců a jen loni bylo na 1127 lůžkách hospitalizováno téměř 45 tisíc pacientů, v ambulancích pak bylo ošetřeno 612 tisíc pacientů.

GLOSA ALEŠE UHRA

Doktor Cvach po ostravsku?
Aleš Uher.Obyčejnému člověku, který do ostravské fakultní nemocnice zavítá jako pacient, se může zdát, že je jedno, kdo stojí v jejím čele. Osoba ředitele je pro někoho, kdo leží se žlučníkem na interně, někým opravdu vzdáleným.
Pravda to je ale jen zdánlivá. Na největší a nejmodernější zdravotnické zařízení v kraji se totiž lidé z širokého okolí spoléhají ve chvílích, kdy je jim nejhůře.
Léčí se tam ze smrtelných onemocnění a tamní odborníci je tahají z bryndy po nejtěžších havárkách. A navíc se ve „fakultce“ starají o výchovu budoucích lékařů. Po odchodu kontroverzního Svatopluka Němečka, který si vedle profesní dráhy víc budoval kariéru politickou, byl na místo ředitele dosazen Evžen Machytka.
Tvrzení o jeho kontroverznosti také není vůbec scestné. Je velmi zvláštní, když se někdo stane ředitelem tak gigantického podniku po více než roční nemocenské a bez sebemenší zkušenosti s vedením podobné organizace.
Fakultní nemocnice není pošta na vesnici. Machytkův profesní kredit se dá těžko hodnotit. Podle kolegů skutečně není nejvyšší, i když je to záležitost opravdu subjektivní. Památný doktor Cvach z Dietlova seriálu (Nemocnice na kraji města) byl mizerným operatérem, ale nakonec se v příběhu objevil jako velký šéf, který rozhodoval o osudech ostatních. Někdy to tak bývá. Nejen pro FNO by bylo skvělé, kdyby se něco takového stávalo jenom v televizi.

Evžen Machytka: Pavla Zonču fakultní nemocnice potřebuje!

Dočasně pověřený ředitel FNO je přesvědčený, že podmínky výběrového řízení splňuje. K ukončení čtrnáctiměsíční nemocenské těsně před svým jmenováním se nevyjádřil.

Největšímu favoritovi výběrového řízení na post nového ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Evženu Machytkovi sebevědomí rozhodně nechybí, což ostatně několikrát potvrdil i během rozhovoru pro Moravskoslezský deník. O tom, zda oprávněně, si musí každý udělat obrázek sám.

Evžen Machytka.

V rozhovoru odmítl, že by situace mezi FNO a Lékařskou fakultou (LF) Ostravské univerzity byla vyhrocená. A otevřeně se postavil i za kontroverzního docenta Pavla Zonču. Ten přitom aktuálně vede soudní spory nejen s FNO, ale také LF. „Je to uznávaný, špičkový chirurg, jehož nemocnice rozhodně potřebuje. Informace, které o něm hrstka odpůrců šíří, považuji za nehorázné,“ vzkázal odpůrcům Evžen Machytka.

Jak vnímáte současnou situaci ve FNO? Cítíte třeba nervozitu u lékařů a personálu?
Žádnou nevnímám, ani není proč, naopak. Při svých pravidelných návštěvách pracovišť pociťuji pozitivní náladu. Fámy o nervozitě jsou rozšiřovány úzkou skupinou lidí, jimž mé působení ve funkci ředitele značně komplikuje jejich ne zcela transparentní praktiky.

Proč si myslíte, že jste vhodný kandidát na post ředitele FNO?
Domnívám se, že mohu přinést zcela nový pohled na řízení nemocnice. Mám letité zkušenosti s řízením mnohočetných vědeckých týmů v zahraničí, kde jsem měl možnost působit, byl jsem vlastníkem úspěšné firmy a můj zájem o řízení FN Ostrava je z tohoto pohledu logickým krokem v mé manažerské kariéře. Navíc FNO znám velmi detailně - pracoval jsem zde 20 let jako lékař.

V jakém stavu jste FNO převzal?
Nemocnici jsem převzal ve stavu, který bych označil za hraničící s možností dlouhodobého fungování. Je plná skvělých zaměstnanců, kteří jsou ovšem extrémně přetíženi, což považuji v delším časovém horizontu za neudržitelné. Vyčerpaní lidé nemohou odvádět kvalitní práci. Je potřeba podívat se na fungování nemocnice ne pouze z pohledu ekonomické prosperity, ale hlavně z pohledu léčebné a ošetřovatelské péče, kterou odvádějí pozitivně motivovaní odborníci. Obrovský potenciál vidím rovněž v oblasti vědy a výzkumu a výuky začínajících zdravotníků.

Co vidíte jako největší současný problém FNO?
Jak jsem již zmínil výše, největším problémem je extrémní zátěž zaměstnanců (nebo extrémní nároky kladené na zaměstnace). Příčinu hledejme na více úrovních. Jednou z nich je například přebujelá administrativa. To je jedna z věcí, které bych velice rád rychle změnil.

Situace ve FNO je podle článků v médiích vyostřená i kvůli osobě docenta Pavla Zonči, který se po vašem dočasném jmenování vrátil na chirurgickou kliniku. Považujete jeho návrat za šťastný? Není to jeden z hlavních důvodů vzniklých problémů?
Za vyostřenou považuje tuto situaci pouze několik jedinců, kteří ovšem při šíření této deziluze vyvíjejí nadměrné úsilí. Je to uměle vytvořený problém, který je bohužel médii neustále opakován. V nemocnici to tak nevnímám. Osobně si docenta Zonči velice vážím. Je to uznávaný, špičkový chirurg, jehož tato nemocnice rozhodně potřebuje. Informace, které o něm hrstka odpůrců šíří, považuji za nehorázné.

Kvůli přetrvávajícímu soudnímu sporu Pavla Zonči s LF sílí v odborných kruzích obavy z další spolupráce FNO a LF. Co si o těchto názorech myslíte?
Otázka je, kdo do tohoto zmiňovaného odborného kruhu patří. Myslím, že stejní lidé, kteří se snaží vytvořit dojem o nervozitě v nemocnici. Zajímavé je, že při rozhovorech s akademiky, a není jich málo, tento názor neslýchám.

Jak vidíte další spolupráci s LF?
Velmi pozitivně. S vedením LF jsem už několikrát jednal, pokaždé s velmi dobrým výsledkem a příznivými reakcemi ze strany vedení fakulty. Na pokračování spolupráce mají evidentně zájem obě strany, fakulta i nemocnice.

Před vaším jmenováním dočasným ředitelem FNO jste byl údajně čtrnáct měsíců v pracovní neschopnosti a měl jste se do práce vrátit až pár dní před pověřením. Můžete to potvrdit nebo se k tomu vyjádřit?
Rád odpovím na otázky týkající se mé profese. Můj zdravotní stav je moje osobní záležitost, takže nevidím důvod, proč se jím zaobírat na veřejnosti.

Je jasné, že se ke svému zdravotnímu stavu nemusíte vyjadřovat. Tahle otázka se ale nabízí: nehrozí, že by se vám mohly zdravotní problémy vrátit nebo opakovat?
Můj zdravotní stav je velmi dobrý.

Myslíte si, že splňujete podmínky samotného výběrového řízení? Údajně nemáte minimálně pět let zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců …
Domnívám se, že podmínky výběrového řízení zcela splňuji. Vedl jsem úspěšnou soukromou firmu, včetně dvou amerických start-up firem. Je až úsměvné, jak se někteří jedinci, jimž moje případné potvrzení ve funkci ředitele leží v žaludku, snaží udělat maximum pro to, aby se tak nestalo. Postupně začínám chápat proč. Nestandardní postupy a praktiky, které začínají vyplouvat na povrch při právě probíhajícím auditu, dávají jasné signály, odkud vítr vane. Chápu, že hrstka mých odpůrců měla dřív extrémní výhody a tento zaběhnutý systém nechce opustit. A proto dělá vše, aby k mému jmenování nedošlo. To mě však na účasti v konkurzu neodradí. Naopak. Chci jej dotáhnout do úspěšného konce. Včetně definitivní tečky za některými praktikami.


TŘI OTÁZKY PRO REKTORA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY JANA LATU

Lata

Jak vnímáte současnou situaci ve FNO?

❶ Jakýkoli neklid v jakékoli organizaci je vždy negativní, zvláště pokud se týká velkého a důležitého zdravotnického zařízení. Po odvolání ředitelů bývá obvykle do ukončení výběrového řízení pověřen vedením někdo se zkušeností s řízením nemocnice. V případě FNO byl pověřen vedením ambulantní lékař, navíc s ne ideálními vztahy s lékařskou fakultou a Ostravskou univerzitou, což pochopitelně vyvolalo řadu obav a nejistot.

Sílí hlasy, že může být ohrožena budoucnost LF.

❷ Fakultní nemocnice jsou zásadním partnerem lékařských fakult a spolupráce těchto dvou institucí je nesmírně důležitá pro rozvoj obou, především v oblasti vědy. Fakulty jsou nicméně zcela autonomní a kvalita výuky nezávisí na kvalitě nemocnice či jejího vedení. Lékařská fakulta v Ostravě není situací ve FN jakkoli ohrožena. Při obtížné spolupráci však může být zpomalen její další rozvoj.

Má Ostravská univerzita vliv na výběrové řízení ředitele FNO?

❸ Já jsem se před několika týdny s panem ministrem setkal a postoj univerzity i fakulty mu vysvětlil, nicméně univerzita přímý vliv nemá. Členem komise, která vybírá ředitele fakultních nemocnic, bývá obvykle zástupce lékařské fakulty či univerzity. Univerzita však oslovena nebyla, a pokud vím, tak ani naše lékařská fakulta. Jsem si nicméně jist, že komise vybere do funkce ředitele člověka, který nejen že bude schopen dobré spolupráce s lékařskou fakultou, ale především bude zárukou zajištění dobré zdravotnické péče nejen pro Ostravu, ale celý náš kraj.


FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
V roce 1992 získala nemocnice statut fakultní nemocnice. V roce 1994 byl otevřen nový lůžkový monoblok v porubském areálu. Koncem roku 2001 byl uveden do provozu pavilon porodnicko-gynekologické kliniky. V roce 2005 po přestěhování Ústavu soudního lékařství byla Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava se sídlem v Porubě kompletní.
● POČTY ZAMĚSTNANCŮ
Koncem letošního února pracovalo ve FNO celkem 3296 zaměstnanců, z toho 558 lékařů, jejich průměrný plat činil v roce 2017 zhruba 83,3 tisíce korun. Nemocnice zaměstnává 1324 všeobecných sester a porodních asistentek, ty loni v průměru vydělávaly průměrně téměř 36,2 tisíce korun.
● HOSPODAŘENÍ A INVESTICE
Za rok 2017 dosáhla FNO podle zveřejněných údajů zisk před zdaněním ve výši 111 milionů korun. Celkový obrat nemocnice činil loni přes pět miliard, z toho šla jedna miliarda na léky, půl miliardy na zdravotnický materiál, mzdové náklady činily 2,2 miliardy.
● POČTY PACIENTŮ
Na 1127 lůžkách, z toho 209 JIP (lůžka na jednotkách intenzivní péče), bylo loni hospitalizováno téměř 45 tisíc pacientů, v ambulancích bylo ošetřeno 612 tisíc pacientů.
● ŘEDITELÉ FNO
Svatopluk Němeček byl ředitelem FNO od července 2005 do roku 2014, kdy se stal ministrem zdravotnictví. Poté byl v čele FNO onkolog David Feltl. Němeček se na post ředitele FNO vrátil 1. prosince 2016, poté co byl odvolán z funkce ministra zdravotnictví. FNO pak vedl do 8. února letošního roku, kdy byl odvolán ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ten dočasně pověřil řízením nemocnice Evžena Machytku.

ANKETA OSOBNOSTÍ

Martin Gebauer.Martin Gebauer,
náměstek hejtmana MS kraje za ANO:
Situaci ve FNO sleduji už proto, že MSK nemá v Ostravě zdravotnické zařízení. Mám zato, že zastupující ředitel (Evžen Machytka) udělal kroky, které považoval za nutné, avšak ne úplně uváženě. Další strukturální změny v nemocnici by činit neměl do doby definitivního jmenování ředitele, resp. řádného vyhlášení výběrového řízení. Z mého pohledu by nyní bylo strategické personální situaci stabilizovat a činit rozhodnutí, která nesnesou odklad. Jsem přesvědčen, že FNO a LF musí žít v synergii pro jejich další budoucnost. Proto se o jejich vzájemnou spolupráci nebojím a jsem přesvědčen, že budoucnost LF v Ostravě ohrožena není.

Michal MariánekMichal Mariánek,
náměstek primátora Ostravy za hnutí Ostravak:
Situaci kolem výběrového řízení sledujeme velice pozorně. Máme zájem na tom, aby ve FNO bylo stabilní a kvalitní vedení. Z pohledu města máme několik priorit, resp. hledisek zájmu. Zaprvé je mít k dispozici nabídku směřující k zajištění špičkové lékařské péče pro občany. Druhý zájem směřuje k lékařské fakultě, kde je FNO nenahraditelným partnerem. Město Ostrava investovalo nemalé finanční prostředky v rámci zahájení činnosti této fakulty a máme enormní zájem o její stabilizaci a další rozvoj. Stojíme také o vzájemnou komunikaci mezi městskou a fakultní nemocnicí, neboť každodenně spolupracujeme.

Josef Babka.Josef Babka,
zastupitel MS kraje za KSČM:
Situaci ve FNO sleduji velmi pozorně i z důvodů budoucnosti lékařské fakulty. I členové klubů KSČM v zastupitelstvech SMO a MSK vždy podporovali vznik této fakulty v Ostravě a vnímali i určitou nevraživost jejich odpůrců z řad některých jiných lékařských fakult.
Proto souznění obou institucí je vysoce potřebné. V opačném případě se obavy o budoucnost fakulty, zejména v personálním obsazení vyučujících, můžou naplnit. A to by bylo v neprospěch města, kraje i samotných FNO a LF. A v neposlední řadě by se to negativně projevilo v přípravě studentů-budoucích lékařů, které společnost velmi potřebuje při jejich stávající nedostatečnosti.

Roman Hájek.

Roman Hájek,
přednosta kliniky ve FNO a prorektor LF
FNO si dlouho budovala velmi dobré jméno. Stávající vnitřního propírání „špinavého prádla“ ji může zase posunout několik roků zpět. A vím, že naši pacienti i zaměstnanci to vnímají podobně! Všichni aktéři by si to měli uvědomit.
Nepřekvapilo mě odvolání Svatopluka Němečka z místa ředitele. Překvapilo mě řešení, které vyplňuje období před řádným vyhlášením výběrového řízení na nového ředitele.
Vedení Ostravské univerzity se k tomu jako první postavilo jednoznačně a otevřeně deklarovalo, že pokud stávající personální řešení mělo být trvalým, vidí to jako závažný problém pro spolupráci Ostravské univerzity a FNO. Podobně se vyjádřilo i vedení lékařské fakulty. Ať si čtenáři udělají názor sami na základě tří skutečností:
1) Do dočasného vedení nemocnice je dosazen lékař, který se soudí/soudil s Ostravskou univerzitou.
2) S ním přichází lékař (Pavel Zonča), který byl z FN Ostrava propuštěn ze závažných důvodů.
3) Tento lékař se soudí jak s OU, tak s FNO a jde o bývalého děkana, který byl odvolán.
Celá situace tedy může skutečně rozehrát řadů dějů. Pro OU je dobré partnerství a dobré vztahy s vedením FNO zásadní. Interakcí mezi oběma institucemi, zvláště pak mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí je v každodenním životě hodně a nelze dobře pracovat v situaci dané výše uvedenými tři body. Není to nemožné, ale bude to bránit pokroku i spokojenosti na obou stranách.

Autor: Aleš Uher

13.4.2018 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník bezpečnostní agentury 18 000 Kč

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur Ostraha. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: z: 23.1.2017 a: 24.4.2018, Požadavky: příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, spolehlivost, dochvilnost, Kontakt: pouze telefonicky ve dnech od pondělí do pátku, v době od 9.00 do 15.00 hodin na č.: 722 364 328 Jan Bužková. Pracoviště: Pharm invest s.r.o. pracoviště suvorovova nový jičín, Suvorovova, č.p. 2071, 741 01 Nový Jičín 1. Informace: Bužková Jana, +420 722 364 328.

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 18 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedníci. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Z:12.1.2018.A:23.4.2018. Místo výkonu práce Studénka. Náplň práce: Pokládka zámkové dlažby, obrub. Požadujeme samostatnost, zodpovědnost a časovou flexibilitu. Řidičský průkaz výhodou. Pracovní poměr na dobu určitou, v případě spokojenosti lze prodloužit na dobu neurčitou. Zaměstnanecké výhody: Stravenky. Telefonický kontakt od 8:00 do 15:00 hodin.. Pracoviště: Moravia trend s.r.o. studénka, Oderská, č.p. 407, 742 13 Studénka 3. Informace: Barbora Černíčková, +420 608 627 782.

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 18 000 Kč

Pomocníci v kuchyni Kuchař/kuchařka - pomocná síla Restaurace Rekovice. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: z: 10.4.2018; zam. výhody: možnost bydlení, personální strava, pitný režim, školení, kurzy, dovolená navíc; kontakt telefonicky nebo osobně na pracovišti v době 9:00 - 18:00 v pracovních dnech. Pracoviště: Obec trojanovice - rekovice, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Informace: Lucie Mátlová, +420 733 443 256.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 45 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje Vedoucí technologie Nářaďovny. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 45000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: z.: 23.3.2017, a.: 21.3.2018, Očekáváme:, - VŠ nebo ÚSO vzdělání technického směru, nejlépe strojírenská technologie, - Alespoň 3 roky praxe na postu Vedoucího technologa , - Znalost technologie výroby lisovacích a svařovacích přípravků, přípravků pro třískovou i beztřískovou technologii, - Znalost metod normování práce a metodiky tvorby kalkulací, - Znalost tvorby technologických postupů, - Výbornou znalost čtení výkresové dokumentace, - Znalost jazyka anglického na alespoň mírně pokročilé úrovni, - Znalost strojírenské technologie, - ŘP sk. B, Pracovní náplň:, - Vedení kolektivu cca 10 pracovníků, - Denní komunikace s výrobou, OŘJ, obchodem a dalšími úseky firmy, - Řešení problémů v oblasti technologických postupů, - Tvorba kalkulací, Nabízíme:, - Různorodou, zajímavou a dlouhodobě perspektivní práci, - Seberealizaci a další kvalifikační rozvoj, - Zajímavé hodnocení a zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy, Info. na tel.: 556 493 243, e-mail: gabriela.murckova@tawesco.cz.. Pracoviště: Tawesco s.r.o., Areál Tatry, č.p. 1449, 742 21 Kopřivnice. Informace: Gabriela Murcková, +420 556 493 243.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vládní návštěva Moravskoslezského kraje, 25. dubna 2018 - zastávka v Gutech, u místa kde vyhořel Kostel Božího Těla. Premiéra Andreje Babiše a ministry společně s hejtmanem Ivo Vondrákem doprovázela i starostka Třince Věra Palkovská.
133

Vládní návštěva v kraji skončila. Kam Babiš s ministry zamířil? Podívejte se!

"Co nesežere kůrovec to povalí vichřice." Holiny v okolí obce Petrovice.
28

Poslanci pošlou do lesů na sever Moravy inspekci. Stav je katastrofální

Poznáte ho? Policisté pátrají po totožnosti muže možná z Novojičínska

Policisté se obrací na na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže, který se měl pohybovat v uplynulých dnech na Novojičínsku.

Kauza OKD: rozsudek padne 7. května. Obžalovaní vinu odmítli

Soudní znalec Rudolf Doucha a bývalí místopředsedové Fondu národního majetku (FNM) Pavel Kuta a Jan Škurek dnes v závěrečných řečech odmítli obžalobu, která je viní z chyb při privatizaci podniku OKD z roku 2004, při níž údajně vznikla škoda 5,7 miliardy korun. Doucha je přesvědčen, že neměl ocenit veškerý majetek firmy, ale jen akcie ve vlastnictví státu.

Souhrn I. B třídy, sk. D: Spálov to dokázal! Jako první obral vedoucí Fulnek

Druhé Veřovice sice v Jeseníku nad Odrou brzy prohrávaly, ale nakonec si odvážely vítězství 4:1. Kopřivnice doma v derby jasně přehrála Vlčovice a u nováčka z Pustějova nezaváhala Tichá, která vezla výhru 4:0. Starý Jičín ve druhé půli zlomil odpor Fryčovic a spodní část tabulky opouštějí Odry, které loupily na hřišti Ostravice. Poslední Hukvaldy pak byly blízko ke druhé výhře v sezoně, ale Mořkov v závěru vyrovnal na konečných 2:2.

Frenštátu to doma pod Radhoštěm znovu nevyšlo

Ani ve druhém jarním domácím utkání to gólově a bodově nedopadlo! Fotbalisté Frenštátu pod Radhoštěm totiž podlehli třetímu celku krajského přeboru z Heřmanic 0:2, když hosté rozhodli zápas dvěma rychlými góly po hodině hry.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT