Společně se starosty memorandum podepsal také senátor a ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec. Společně se prezentují jako západ Moravskoslezského kraje neboli MSK Západ.

Zástupci iniciativy MSK Západ chtějí prosazovat rovnoměrný rozvoj kraje pozvednutím významu jeho západní části, dlouhodobě znevýhodněné příhraniční polohou i historickým vývojem.

„Se sousedními městy v západní části kraje nás pojí nejen společná historie, ale také přítomnost. Řešíme stejné problémy, čelíme podobným výzvám. Už jen pravidelná setkávání starostů, výměna zkušeností a koordinace našich aktivit je nesmírně cenná. Domluvili jsme se také, že si jednotlivá témata rozdělíme. Naše radnice se bude věnovat především modernizaci železniční tratě Opava – Krnov – Olomouc,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Jeho slova doplnil starosta Bruntálu Petr Rys: „Řekli jsme si, že jedině společným hlasem, postojem a tlakem uděláme nejvíce pro změnu vnímání našeho území a obrátíme více pozornosti na západní část kraje. Velmi mě těší, že se na tom dokázali snadno shodnout a dohodnout starostové a senátor z různých politických uskupení.“

„Je důležité, že se města ze západní části Moravskoslezského kraje rozhodla táhnout za jeden provaz. V rámci tohoto projektu budeme myslet také na obce, které se nacházejí v naší části kraje, a počítáme s jejich zapojením. Smyslem memoranda je rozvoj celé západní části našeho kraje, nejen velkých měst,“ doplnil senátor Ladislav Václavec.