Pochodem stovek účastníků v prvorepublikových kostýmech vyvrcholil půlroční cyklus akcí, kterými si město a obvody výročí připomenuly. „Významná proměna města započala před sto lety, kdy vznikla Velká Ostrava. Nejednoduchý proces sloučení sedmi moravských obcí – Moravské Ostravy, Hrabůvky, Mariánských Hor, Nové Vsi, Přívozu, Vítkovic a Zábřehu, byl schválen na sklonku roku 1923 československou vládou,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal s tím, že město, jehož počet obyvatel přesáhl sto tisíc, mělo v zastupitelstvu zajištěnu českou většinu.

„Velká Ostrava se vydala cestou významného urbanistického a hospodářského rozvoje. Tento pro město přelomový okamžik jsme si připomněli v uplynulém půl roce celou řadou akcí,“ připomněl Jan Dohnal. Podívejte se, jak to na sobotním průvodu a oslavách vypadalo.