Městská policie už několik let používá mobilní služebnu vybudovanou v obytném přívěsu. K operativnějším úkolům však bude využívat služebnu, která je na podvozku dodávkového automobilu a může se tak kdykoli přemístit, kde je ji zapotřebí.

Nákup karavanu, jeho přestavba a vybavení potřebnou technikou přišlo na 3,3 milionu korun.

„Podstatnou část nákladů jsme pokryli z dotací, ale museli jsme použít i naše zdroje. Věřím, že služebna přispěje k zabezpečení pořádku a bezpečnosti v našem městě a do budoucna jich budeme mít více,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica.

Mobilní služebna Městské policie v Havířově. Zástupce ředitele MP Libor Morcinek vysvětluje technické detaily služebny primátorovi Havířova Josefu Bělicovi.Zdroj: Deník / Libor Běčák

Služebna může být využívána pro preventivní dohled v různých částech města, ale i jako štábní vozidlo při nejrůznějších událostech od sportovních, společenských nebo třeba při živelních pohromách.

Mobilní služebna je vybavena několika kamerami. Jeden systém pomáhá při parkování a monitoruje bezprostřední okolí vozu. Další je bezpečnostní, kdy je sledováno okolí služebny v zájmu její ochrany například před vandaly. Třetím systém tvoří kamery k monitorování vzdálenějších cílů.

„Dvě kamery jsou umístěny na výsuvném stožáru. Jedna je klasická pro denní užívání, druhá je termokamera. Ta rozlišuje tepelné rozdíly. I na poměrně velkou vzdálenost je možné rozlišit v terénu osoby, nebo odhalit požár. Využití tak služebna najde například při dohledu v okolí hřbitovů nebo míst, kde by se v noci lidé běžně pohybovat neměli,“ vysvětlil zástupce ředitele MP Havířov Libor Morcinek.

Do první služby „karavan“ vyjede za několik dnů. „Strážníci se nejdříve budou s technikou seznamovat. Teprve potom ji začneme využívat v běžném provozu,“ dodal ředitel MP Bohuslav Muras.

Velký důraz strážníci kladli na kvalitu zařízení a nezávislost na energetických zdrojích. „Služebna má elektrocentrály, nezávislé topení, klimatizaci, toaletu, kuchyňku a záložní systémy pro uchovávání videozáznamů. V provozu bude zcela jistě několik let, podobně, jako předchozí služebna, která dosud slouží v ulicích. Proto věnujeme velkou pozornost kvalitě a dobré údržbě,“ doplnil Morcinek.